Beoordeling van homeopathica door CBG bevestigd door uitspraak Raad van State

Begin juni heeft het CBG gelijk gekregen in een hoger beroep bij de Raad van State dat was ingediend door de Duitse fabrikant Sanum-Kehlbeck GmbH&Co KG. Over de interpretatie van de eis, dat bij de beoordeling van homeopathische geneesmiddelen tenminste moet worden aangetoond dat er sprake is van ‘homeopathisch gebruik’, bestond een langslepend juridisch geschil tussen de aanvrager en het CBG, dat de laatste jaren voor 139 producten een weigering had uitgesproken.

Het principe dat voor alle homeopathische geneesmiddelen, het ‘homeopathisch gebruik’ altijd moet worden aangetoond, is door de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State bevestigd.

Deze uitspraak draagt bij aan een duidelijke beoordeling, ook voor homeopathische geneesmiddelen.

Download hier de volledige uitspraak van de Raad van State inzake de weigering van inschrijving in het register van homeopathisch farmaceutische producten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *