Benzodiazepinegebruik in Nederland

Na de opioïdencrisis, lijkt er in de Verenigde Staten een probleem te ontstaan met het oneigenlijke gebruik van benzodiazepines. Het gebruik in Nederland wordt al tientallen jaren ontmoedigd, onder meer door heldere richtlijnen gericht op beperkte inzet en kortdurend gebruik en beperkingen in de vergoeding.

De laatste jaren daalt het gebruik van de op recept voorgeschreven benzodiazepines. Het deel daarvan dat voor vergoeding in aanmerking komt laat een kleine stijging zien.

De huidige cijfers geven geen aanleiding om te verwachten dat er op korte termijn in Nederland sprake zal zijn van een problematische toename in het gebruik van benzodiazepines.

Ge-Bu Plaatsbepaling

  • De afgelopen jaren daalt het gebruik van op recept voorgeschreven benzodiazepines met ongeveer 2% per jaar.
  • Er is op dit moment geen aanleiding om aan te nemen dat het gebruik van benzodiazepines in Nederland zal toenemen, maar aandacht voor beperken en afbouwen van het gebruik blijft nodig. 
  • Beperkingen in de vergoeding en goede naleving van de richtlijnen rondom benzodiazepinegebruik in de eerste lijn lijken effectief. 

Lees verder op de website van het Geneesmiddelenbulletin:

Author: Geneesmiddelenbulletin

Het Geneesmiddelenbulletin stelt zich ten doel rationele farmacotherapie te bevorderen. Daartoe verstrekt zij onafhankelijke en objectieve informatie over geneesmiddelen aan allen die deze voorschrijven, afleveren of gebruiken. De belangrijkste activiteit betreft het periodiek uitgeven van het Geneesmiddelenbulletin. De inhoud komt tot stand in samenspraak met deskundigen in het veld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *