Belangrijke rol voor apotheker in kernteam eerstelijnszorg

By | 05/07/2023

De bewindspersonen Kuipers (VWS) en Helder (Langdurige Zorg) zien een belangrijke rol weggelegd voor de openbaar apotheker in een kernteam binnen de eerstelijnszorg.

Dat schrijven de ministers in een reactie op het onlangs verschenen rapport van de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving. Dat rapport benadrukt onder meer dat in de zorg minder concurrentie en juist meer samenwerking nodig is.

KNMP-voorzitter Aris Prins: “Het is goed om te zien dat ook landelijk doordringt dat de apotheker in de wijk een belangrijk aanspreekpunt is, zowel voor mede-zorgverleners als voor patiënten. Graag werken we die grotere rol voor apothekers in gezamenlijkheid uit. Wij bieden de zorg een helpende hand.”

Visie op de eerstelijnszorg 2030

De KNMP werkt sinds het najaar van 2022, samen met dertien andere zorgkoepels, aan een visie op de eerstelijnszorg in 2030. Het ministerie van VWS heeft bij dat traject de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) gevraagd om adviezen te geven over welke uitgangspunten voor de toekomstige eerstelijnszorg van belang zijn.

Het RVS-rapport geeft aan dat het versterken van de onderlinge verbindingen tussen de verschillende disciplines in de eerste lijn essentieel is.

“Wat ons betreft krijgt het kernteam in de wijk een stevige en belangrijke positie in de toekomst en horen hier meer spelers bij dan alleen de huisarts en wijkverpleegkundige”, schrijven minister Kuipers en minister Helder in een reactie daarop.  

“Naast de huisarts en wijkverpleegkundige zien wij in ieder geval voor de openbaar apotheker een belangrijke rol in het kernteam.”

Volgens de bewindspersonen is de apotheker een ‘herkenbaar en aanspreekbaar punt’ voor veel mensen.

“De openbaar apotheker heeft een sleutelfunctie wat betreft farmaceutische zorg bij het verstrekken van geneesmiddelen en kan een rol spelen bij de verstrekking van hulpmiddelen”, aldus beide ministers in een Kamerbrief.

Ministers Kuipers en minister Helder streven ernaar om de gezamenlijke, brede visie op de eerstelijnszorg in december 2023 af te ronden. De KNMP benadrukt in deze gesprekken dat de rol van de medicatiespecialist in de zorg steeds belangrijker wordt, en dat er kansen liggen om de rol van het apotheekteam binnen de eerstelijnszorg te versterken.

Daarbij worden tevens ook de huidige uitdagingen binnen de apotheekzorg benoemd, zoals de manier van bekostiging van apotheken, de geneesmiddelentekorten en de arbeidsmarktproblematiek.

Author: KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *