Begeleidingsgesprek niet meer apart op de nota

By | 10/09/2015

Per 2016 zal het begeleidingsgesprek voor nieuwe geneesmiddelen niet meer apart op de nota vermeld worden. Vanaf volgend jaar staat op de rekening of het een ‘terhandstelling met begeleidingsgesprek’ of een ‘standaard terhandstelling’ betreft. Dat heeft de NZa bekendgemaakt. De KNMP is verheugd over het besluit van de zorgautoriteit.

De KNMP drong bij relevante partijen aan om de splitsing van het tarief op te heffen. Een peiling onder apothekersassistenten maakte pijnlijk duidelijk dat de splitsing onbedoeld leidt tot onbegrip bij patiënten en helaas ook tot agressie jegens het apotheekpersoneel.

Gesprek integraal onderdeel zorgprestatie
Doordat het begeleidingsgesprek per 2016 als integraal onderdeel van de eerste terhandstelling op de nota komt te staan, wordt duidelijk dat zo’n gesprek niet optioneel is. Het gesprek is een onlosmakelijk onderdeel van de zorgprestatie. Het aanschrijven, de medicatiebewaking, het eventuele overleg met de voorschrijver, de interne controles én het baliegesprek bij de start van de medicatie zijn cruciale voorwaarden voor veilig en effectief medicijngebruik.

Overleg in stroomversnelling
De peiling die het Institute for Pharmacy Practice and Policy (SIR) in opdracht van de KNMP uitvoerde onder apothekersassistenten, leidde tot een hausse aan publiciteit over agressie jegens het apotheekpersoneel. Daardoor kwam het overleg van de KNMP met NZa, ZN, Consumentenbond en NPCF in een stroomversnelling terecht. Met als gunstig resultaat een opheffing per 1 januari 2016 van de splitsing van het tarief voor een eerste uitgifte.

Vanzelfsprekend is ook in de nieuwe situatie het voeren van een volwaardig begeleidingsgesprek een voorwaarde voor het mogen declareren van een eerste terhandstelling. Als het gesprek niet wordt gevoerd, mag enkel een reguliere verstrekking worden gedeclareerd.

Veel discussies met patiënten
De peiling onder assistenten maakte duidelijk dat het zo belangrijke begeleidingsgesprek steeds verder in het gedrang komt door de dagelijkse discussies aan de apotheekbalie over de kosten van dat gesprek. Bijna de helft van de apothekersassistenten ondervindt wekelijks of dagelijks agressie van patiënten door de kosten van het verplichte gesprek bij de verstrekking van een nieuw medicijn. Dat is 5 keer zoveel als vóór 1 januari 2014, toen dit gesprek nog niet apart in rekening werd gebracht.

Ook de arbeidsvreugde van apothekersassistenten is sinds 1 januari 2014 sterk gedaald, zo bleek uit de peiling. Was eerder 80 procent van hen positief over het werk, sinds de splitsing in de verstrekkingskosten is dat gedaald tot 20 procent. De relatie van assistenten met de patiënt is eveneens dramatisch verslechterd. Was die vóór 2014 in bijna 80 procent van de gevallen positief, nu nog in slechts 25 procent van de gevallen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *