Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg

De Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH) zet zich in voor meer stageplaatsen, stagevergoedingen, praktijkbegeleiding, de werving van personeel en het veiliger maken van het werk in de huisartsenzorg. De SSFH is een samenwerkingsverband van de werkgeversorganisaties Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en Vereniging Huisartsenposten Nederland (VHN, per 1 januari 2014 gefuseerd tot brancheorganisatie InEen met Landelijke Organisatie voor Ketenzorg en Landelijke Vereniging Georganiseerde eerstelijn) en de werknemersorganisaties Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten (NVDA), Abvakabo FNV, CNV Publieke Zaak en de Nederlandse Vereniging van Praktijkondersteuners (NVvPO).

Nog altijd grote behoefte aan ondersteunend personeel huisartsenzorg

Aan praktijkondersteuners is nog steeds een groot tekort. Dat blijkt uit de nieuwste Vacaturemonitor van het Campagneteam Werken in de huisartsenzorg van de Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH). In de toekomst dreigt ook een tekort aan doktersassistenten te ontstaan, omdat veel studenten hun opleiding niet kunnen afronden door onvoldoende stagemogelijkheden. Ouderen blijven steeds langer thuis wonen en doen… Read More »