Stichting Eerlijke Geneesmiddelenvoorziening

De Stichting Eerlijke Geneesmiddelenvoorziening (EGV) is een onafhankelijke organisatie die arts en patiënt onder andere ondersteunt bij belemmeringen in het voorschrijven van geneesmiddelen, het vergoed krijgen van geneesmiddelen en bij de communicatie met de zorgverzekeraar.

Stichting EGV presenteert het Witboek preferentiebeleid.

Dit witboek gaat in op het preferentiebeleid op geneesmiddelen zoals dat in de praktijk wordt toegepast. Dit beleid gaat over een in de wet geregelde mogelijkheid voor zorgverzekeraars om de aanspraak van patiënten op bepaalde geneesmiddelen (met dezelfde werkzame stof) te beperken voor patiënten. Het preferentiebeleid heeft de afgelopen jaren bewezen van toegevoegde waarde te zijn maar er… Read More »