Pharmaceutisch Weekblad

Het Pharmaceutisch Weekblad (PW) is hét vakblad voor professionals werkzaam in de farmacie. PW wordt uitgegeven door de KNMP en verschijnt wekelijks.

Author Archives: Pharmaceutisch Weekblad

Geneesmiddeltekorten kosten apotheekzorg tientallen miljoenen per jaar

De explosieve stijging van geneesmiddeltekorten in Nederland betekent voor de apotheekzorg een kostenpost van 60 tot 70 miljoen euro per jaar. Apothekers zijn veel tijd kwijt aan het zoeken naar een vervangend middel en het informeren van de huisarts en patiënt, wat ten koste gaat van hun andere werkzaamheden zoals medicatiebewaking en beoordeling van de farmacotherapie. Dit blijkt… Read More »