Nederlandse Farmaceutische Zorggroep

Nederlandse Farmaceutische Zorggroep (NFZ) is een vooraanstaande organisatie binnen farmaceutisch Nederland. NFZ is betrokken bij besluitvorming rond contractering- en vergoedingsissues en verbindt de wederzijdse belangen van zorgaanbieders en zorgverzekeraars. NFZ sluit overeenkomsten met zorgverzekeraars waarin zorgaanbieders kunnen participeren. Tevens ondersteunt NFZ aangesloten apotheken met de uitvoering van beleid en contracteringszaken. NFZ is een expertisecentrum binnen de farmacie die haar data inzet voor het bieden van passende informatie om de apotheker een optimale positie te geven binnen de eerstelijnszorg.

NFZ viert 10-jarig jubileum

De Nederlandse Farmaceutische Zorggroep (NFZ) bestaat deze maand 10 jaar. NFZ werd opgericht om afspraken te maken tussen apotheken en zorgverzekeraars. Dit naar aanleiding van de introductie van de vrije prijzen voor geneesmiddelen en farmaceutische zorg op 1 januari 2012. Sinds die tijd verzorgt NFZ een brugfunctie tussen de apotheek en de zorgverzekeraar. Met bijna 600 aangesloten apothekers… Read More »