myTomorrows

Bij myTomorrows zijn we van mening dat iedereen toegang zou moeten hebben tot alle beschikbare behandelingsopties. We werken samen met geneesmiddelenfabrikanten om strategieën voor Early Access te ontwikkelen en te implementeren. We streven ernaar het voor artsen en hun patiënten, die alle beschikbare goedgekeurde behandelingsopties tevergeefs hebben geprobeerd, makkelijker te maken informatie te vinden over en toegang te krijgen tot nog niet goedgekeurde geneesmiddelen. myTomorrows heeft een kennisdatabase opgebouwd waarin grote hoeveelheden medische en klinische gegevens gecombineerd worden om zo een praktisch overzicht te bieden van de volledige klinische pijplijn.

Author Archives: myTomorrows