Incyte

Incyte is een wereldwijd biofarmaceutisch bedrijf uit Wilmington, Delaware (VS), gericht op het vinden van oplossingen voor ernstige onvervulde medische behoeften, door middel van het ontdekken, ontwikkelen en op de markt brengen van bedrijfseigen geneesmiddelen.

Author Archives: Incyte

Pemigatinib krijgt positief CHMP-advies

Incyte Biosciences heeft vrijdag 29 januari aangekondigd dat het Comité voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik (CHMP) van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) een positief oordeel heeft afgegeven, waarin de voorwaardelijke vergunning voor het in de handel brengen van pemigatinib wordt aanbevolen voor de behandeling van volwassenen met niet-resecteerbaar lokaal gevorderd of gemetastaseerd cholangiocarcinoom met een fibroblast groeifactorreceptor 2 (FGFR2)-fusie… Read More »