Apothekers missen patiëntinformatie voor veilig medicijngebruik

By | 06/06/2016

Apothekers missen patiëntinformatie, zoals laboratoriumuitslagen en de reden van voorschrijven, die belangrijk is voor veilig medicijngebruik. Dat komt doordat andere zorgverleners nog maar zeer beperkt elektronisch hun patiëntgegevens delen. Dit blijkt uit het onderzoek van expertisecentrum Nictiz in samenwerking met de KNMP naar eHealth in de apotheek, dat op 6 juni 2016 verschijnt.

Bekijk het rapport ‘eHealth, de apotheker is er klaar voor‘.

Apothekers delen actief apotheekgegevens met andere zorgverleners via het Landelijk Schakelpunt (LSP): 80 procent van de patiënten heeft daar bij de apotheek toestemming voor gegeven. Artsen en ziekenhuizen delen nog slechts summier hun patiëntgegevens met andere zorgverleners. Apothekers hebben daardoor nauwelijks toegang tot voor hen relevante informatie zoals de nierfunctie van de patiënt, contra-indicaties en de reden van voorschrijven. Complete en actuele patiëntgegevens zijn van belang voor een goed medicatiegebruik. Het ontbreken daarvan verhoogt de kans op medicatiefouten.

Van de apothekers gebruikt 99 procent noodgedwongen nog een fax, omdat ziekenhuizen medicatieoverzichten faxen en meestal niet zijn aangesloten op het LSP of andere systemen voor elektronische informatieoverdracht.

Inzage door patiënten
Van de apothekers vindt 91 procent dat patiënten inzage moeten hebben in hun elektronische gegevens. Bij artsen bedraagt dit 40 procent. 60 procent van de apothekers biedt patiënten nu al de mogelijkheid om online inzage te hebben in hun medicatieoverzicht. Apothekers noemen als argumenten voor inzage door de patiënt: het is het recht van de patiënt, het geeft de patiënt een rol in beheer van zijn dossier, het versterkt regie en zelfmanagement en het bevordert de correctheid van medicatiegebruik en therapietrouw. ‘Fijn om terug te lezen dat de apotheker positief staat tegenover eHealth’, zegt voorzitter Dick Bouma van het sectiebestuur LOA van de KNMP. ‘Veel apothekers bieden al inzage aan de patiënt. Ook is er grote deelnamebereidheid aan pilots. Het is een goede zaak dat apothekers initiatieven nemen om vooruitgang te boeken.’

Gemaksdiensten
Bij elektronische communicatie tussen de apotheek en de patiënt is er vooral sprake van gemaksdiensten: het online aanvragen van (herhaal)recepten, het online stellen van vragen en het online informeren over wanneer de medicatie klaarligt. Bijna alle openbare apotheken geven aan dat patiënten bij hen via internet vragen kunnen stellen (94 procent) en herhaalrecepten kunnen aanvragen (86 procent).

KNMP
Het eerste onderzoek van Nictiz naar de stand van zaken rondom eHealth in de farmacie is gedaan met medewerking van de KNMP en de NVZA. 122 openbaar apothekers en 17 poliklinische apothekers vulden een uitgebreide vragenlijst in. Het kwalitatieve onderzoek kwam tot stand door deelname van een focusgroep van vijf apothekers. In totaal zijn vier thema’s onderzocht: de elektronische communicatie tussen apotheek en patiënt, elektronische informatie-uitwisseling met zorgverleners, online inzage door de patiënt en de toekomst.

eHealth Week
Nictiz presenteert de cijfers in Amsterdam, waar van 8 tot en met 10 juni de eHealth Week plaatsvindt. Nederland is in 2016 gastheer van dit internationale evenement. Minister Schippers is het ernst waar het eHealth aangaat. Vorig jaar meldde ze 130 miljoen euro te willen investeren in medisch-technologische ontwikkelingen. In een brief aan de Tweede Kamer verwoordde ze haar doelstellingen als volgt: in 2019 heeft ten minste 80 procent van de chronisch zieken en 40 procent van de overige Nederlanders directe toegang tot medische gegevens, kan 75 procent van de chronisch zieken en kwetsbare ouderen zelfstandig metingen uitvoeren in combinatie met monitoring op afstand, en kan iedereen die thuis zorg en ondersteuning ontvangt desgewenst via een beeldscherm 24 uur per dag met een zorgverlener communiceren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *