Apothekers maken kwaliteit farmaceutische zorg transparant

Apothekers hebben massaal gehoor gegeven aan de oproep van de KNMP en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) om via 42 verschillende kwaliteitsindicatoren inzage te geven in de kwaliteit van de farmaceutische zorg. In de geringe tijd die daarvoor beschikbaar was (3 maanden) heeft 94% van de apotheken openheid van zaken gegeven en kwaliteitsgegevens aangeleverd.

Transparante kwaliteit
Het draagvlak onder apothekers om de kwaliteit van de farmaceutische zorgverlening transparant te maken blijkt buitengewoon groot. Apothekers zijn de eerste individuele zorgverleners die openheid verschaffen over hun kwaliteitsgegevens, zoals dat voor zorginstellingen als ziekenhuizen al langer bestaat. Dit is niet alleen een unicum in Nederland, maar ook internationaal. De individuele kwaliteitsgegevens worden vanaf 2010 gepubliceerd, zodat de patiënt apotheken kan vergelijken op kwaliteit. De KNMP is van mening dat transparante kwaliteit een noodzakelijke voorwaarde is om marktwerking in de zorg tot een succes kunnen te maken.

Meetbare kwaliteit
De Kwaliteitsindicatoren Apotheken Basisset 2009 is het resultaat van intensieve samenwerking tussen de KNMP, IGZ en Stevenshof Institute for Pharmaceutical Research (SIR) en vormt een nieuw, vast onderdeel van de kwaliteitszorg van apotheken. Dankzij de massale respons is de basis gelegd voor een solide benchmark. 2009 is het eerste jaar dat apotheken hun kwaliteitsgegevens via de basisset aanleveren en wordt gezien als een leerjaar om de betrouwbaarheid van de methodiek te kunnen beoordelen. De KNMP ziet de kwaliteitsindicatoren als nuttig instrument voor apotheken om op uniforme wijze hun kwaliteit te kunnen meten en vergelijken. Aan de hand van hun eigen indicatoren kunnen zij bepalen hoe zij er voor staan ten opzichte van de benchmark en waar eventueel kwaliteitsverbeteringen mogelijk zijn.

Eerste resultaten positief
Uit de eerste resultaten kan worden geconcludeerd dat de benodigde randvoorwaarden voor verantwoorde farmaceutische zorg in alle Nederlandse apotheken in voldoende mate aanwezig zijn. De klassieke apotheekprocessen (bereiding en aflevering) zijn kwalitatief van hoog niveau. De duidelijkste mogelijkheden voor verdere ontwikkelingen en verbeteringen blijken te liggen bij het vastleggen en communiceren van relevante informatie en bij het toepassen van complexere vormen van farmaceutische zorg. De KNMP is zeer tevreden met de eerste resultaten. De Nederlandse apotheken werken in het algemeen al zeer geprotocolleerd en de verwachting is dat het kwaliteitsniveau het komende jaar verder zal stijgen, mede als gevolg van de kwaliteitsindicatoren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *