Apothekers ervaren meer regeldruk

By | 23/07/2020

Apothekers ervaren meer regeldruk. Dit blijkt uit het eindrapport van het actieplan ‘(Ont)Regel de Zorg’ dat de bewindspersonen van VWS naar de Tweede Kamer hebben gestuurd.

Tijdens twee meetmomenten in 2019 en 2020 zijn zorgprofessionals door onderzoeksbureau KPMG gevraagd naar de effecten van de actiepunten uit het actieplan van VWS om de regeldruk te verminderen. In de farmacie lijken de acht actiepunten nog niet bij te dragen aan het verminderen van de ervaren regeldruk.

Uitkomsten

In hun aanbiedingsbrief melden de ministers dat de uitkomsten de conclusie uit de voortgangsrapportage bevestigen: het verminderen van de ervaren regeldruk is een taai vraagstuk, waarvoor een lange adem nodig is.

Vicevoorzitter Nicole Hunfeld van de KNMP beaamt dit. “Wij hopen daarbij wel op nog snellere voortgang. We besteden onze energie liever aan het leveren van goede farmaceutische zorg dan aan administratieve lasten”.

Geen vermindering regeldruk afgeronde actiepunten

Het onderzoek richt zich op de openbaar apothekers en apotheek houdende huisartsen. Zij ervaren 33,3% van de werktijd in de 2020 te besteden aan administratie. In 2019 was dat 32,6%.

De uitkomst laat zien dat de acht actiepunten nog niet bijdragen aan vermindering van regeldruk. De twee afgeronde actiepunten laten zelfs een (significant) hogere regeldruk zien.

Zo draagt het actiepunt ‘beperken aantal en controle bijlage 2- voorwaarden’ het meeste bij aan de toegenomen ervaren regeldruk in 2020.

Daarnaast merken respondenten nog geen verbetering op het actiepunt ‘stoppen met uitgebreide beantwoording van vergoedingsvragen in de apotheek’.

Minder tijdsbesteding, meer regeldruk op lopende actiepunten

Op de zes actiepunten die nog lopen, ervaren de respondenten geen verandering in de regeldruk ten opzichte van 2019. Volgens de onderzoekers kan een verklaring zijn dat de acties nog niet zijn afgerond. Wel neemt de ervaren tijdsbesteding (insignificant) af op het merendeel van deze actiepunten.

De hoogste rapportcijfers in regeldruk stonden op naam van de vier actiepunten ‘schrappen ongelijke kwaliteitsmetingen en -weging voor inkoop’, ‘inkorten termijn materiele controles met als intentie een jaar’, ‘beperken controle machtigingsformulieren bij het verstrekken van hulpmiddelen’ en ‘schrappen administratie als gevolg van beslissen over medische noodzaak door de voorschrijver’.

Actieplan sluit niet volledig aan op behoefte

Opvallend is dat de administratieve tijdsbesteding per actiepunt afneemt, terwijl de administratieve tijdsbesteding op totaalniveau juist toeneemt in de sector. Volgens de KPMG-onderzoekers valt dit mogelijk te verklaren door de regeldruk die wordt veroorzaakt door punten die buiten het actieplan voor de farmacie vallen.

Zo noemen geïnterviewden dat het actieplan nog niet volledig aansluit op hun huidige behoefte om regeldruk aan te pakken. Ook geven geïnterviewden aan dat verschuiving van regeldruk binnen de keten een belangrijk thema is en dat zaken zoals het preferentiebeleid van uit de zorgverzekeraar en leverbaarheid van medicatie een grote rol in de ervaren regeldruk spelen.

Meer informatie

Author: KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *