Apothekers en kinderartsen in de bres voor ‘Kinderformularium’

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP), de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) en het Nederlands Kenniscentrum Farmacotherapie bij Kinderen (NKFK) hebben vandaag afgesproken dat zij zullen samenwerken om het zogenaamde ‘Kinderformularium’ in stand te houden. Kinderen reageren anders op medicijnen dan volwassen. Bovendien kan er niet op de reguliere wijze onderzoek gedaan worden. De samenwerking zorgt ervoor dat het voortbestaan van het Kinderformularium, een online database met doseringsvoorschriften van geneesmiddelen bij kinderen, op langere termijn veiliggesteld wordt.

Het Kinderformularium is de afgelopen jaren ontwikkeld onder regie van het NKFK, met behulp van het ministerie van VWS. Reden is dat de meeste geneesmiddelen niet zijn geregistreerd voor gebruik bij kinderen. Dit komt omdat het voor de farmaceutische industrie vaak niet rendabel is om hier onderzoek naar te doen, maar ook door strenge wetgeving en methodologische problemen rond onderzoek bij kinderen. Het gevolg is dat er relatief weinig informatie voorhanden is over het gebruik van een geneesmiddel bij kinderen. Hierdoor kan moeilijk een zorgvuldige afweging worden gemaakt tussen werkzaamheid en veiligheid, zoals wel gebruikelijk is voor geregistreerde geneesmiddelen bij volwassenen.

Landelijke standaard
Om in deze leemte te voorzien heeft het NKFK de bestaande kennis over de toepassing van geneesmiddelen bij kinderen (versnipperd over verschillende ziekenhuizen en in diverse lokale handboeken) bijeengebracht in een uniforme, landelijke standaard en deze online beschikbaar gemaakt via een gratis toegankelijke website ( www.kinderformularium.nl). Sinds de lancering in 2008 werkt een multidisciplinaire redactie aan uitbreiding en verbetering, waarbij het de bedoeling is dat het (consensus based) formularium zich verder ontwikkelt tot een volledig evidence based richtlijn. Het Kinderformularium heeft sinds december 2008 de status van NVK-richtlijn.

Opheffing afgewend
Begin dit jaar dreigde de financiering van het formularium weg te vallen. Hierdoor liep het formularium het gevaar te verdwijnen. Door bijdragen van diverse partijen kon dit voorjaar opheffing van het formularium op korte termijn worden afgewend. Zo kan met subsidie van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars en de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS) het kinderformularium ontwikkeld worden tot een evidence-based formularium. Daarnaast borgt een bijdrage van de KNMP, aangevuld door het ministerie van VWS, het onderhoud aan het kinderformularium. De vandaag gemaakte afspraken tussen KNMP, NVK en NKFK over samenwerking moeten ervoor zorgen dat het formularium ook op langere termijn kan blijven voortbestaan.

Groot belang
In een intentieverklaring verklaren de drie organisaties borg te staan voor het inhoudelijke onderhoud van het formularium, en zich te committeren aan het vinden van financiering voor de onderhoudskosten na 2011. Ze noemen het formularium een goed toegankelijke, onafhankelijke en toetsbare standaard voor het voorschrijven van geneesmiddelen bij kinderen. ‘Met de lancering is een bijzonder belangrijke bijdrage geleverd aan het verbeteren van farmacotherapie aan kinderen, voor zowel voorschrijvers van geneesmiddelen als voor apothekers. Het is dan ook van groot belang dat het Kinderformularium in zijn huidige opzet ook in de toekomst blijft voortbestaan,’ aldus de tekst van de verklaring

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *