Apotheker als medicatiespecialist betrokken bij regelmatige check op geneesmiddelgebruik

By | 02/03/2023

De apotheker is als medicatiespecialist bij uitstek de zorgverlener die een voorname rol speelt bij regelmatige checks op langdurig geneesmiddelgebruik van patiënten. Aldus reageert KNMP-bestuurder en openbaar apotheker Reinier Bax op een onderzoek van de Patiëntenfederatie Nederland.

Uit het onderzoek blijkt dat 1 op de 6 permanente gebruikers van geneesmiddelen niet of nauwelijks contact heeft met een zorgverlener over medicijngebruik. Ook blijkt dat patiënten het waarderen als ze betrokken worden bij beslissingen over geneesmiddelgebruik.

Bax: “Voor zorgintensieve patiënten bestaat nu al de medicatiebeoordeling, die door veel zorgverzekeraars ook wordt vergoed. Mensen kunnen daar zelf om vragen of het initiatief daartoe verloopt via de apotheker of de huisarts. Wij staan vanuit ons beroep voor goed geneesmiddelgebruik. Regelmatig blijkt dat het wat minder kan en soms moet er ook wat bij. Intensief contact met de patiënt is daarvoor van belang. Daarin nemen wij onze verantwoordelijkheid.”

Author: KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *