‘Apotheken zijn essentiële schakel bij acute zorg’

By | 22/04/2021

Apotheken zijn een essentiële schakel in het acute zorglandschap. Dat beeld komt naar voren uit reacties op de internetconsultatie over de zogeheten houtskoolschets acute zorg. Daarin worden bouwstenen aangedragen voor een toekomstige inrichting en bekostiging van de acute zorg.

Demissionair minister Van Ark (Medische Zorg) heeft reacties daarop in een Kamerbrief samengevat. Het is aan het volgende kabinet om daaraan vervolg te geven.

Essentiële schakel

Respondenten zien apotheken als een ‘essentiële schakel’ in het acute zorglandschap. Uit de reacties blijkt dat zij mogelijkheden bieden in het voorkomen van acute zorg en verbeteren van overdracht tussen domeinen. Apotheken verdienen meer aandacht, zo blijkt uit de reacties op de houtskoolschets.

Verder wordt gewezen op het belang van heldere kwaliteitskaders en –richtlijnen. Respondenten zien hierin een taak voor de overheid voor het maken van landelijke richtlijnen, waarin ruimte bestaat voor regionale invulling. Ook wordt gevraagd om duidelijke randvoorwaarden voor gegevensuitwisseling en bekostiging.

KNMP

In oktober 2020 heeft ook de KNMP gereageerd op de houtskoolschets. De apothekersorganisatie vindt het positief dat er wordt gekozen voor het bevorderen van samenwerking in de zorg, maar geeft aan dat spoedzorg ook betrekking heeft op eerstelijns farmaceutische zorg door de openbaar apotheker. De KNMP pleit dus voor een bredere reikwijdte van acute zorg.

Discussiedocument

De houtskoolschets acute zorg wordt gezien als discussiedocument en een stip op de horizon voor een nieuwe inrichting en bekostiging van het acute zorglandschap. Een verscheidenheid aan koepelorganisaties, zorgaanbieders en kennisinstituten hebben gereageerd op dit document. Het volgende kabinet geeft een vervolg aan hun commentaar op de schets.

Meer informatie

Author: KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *