Apotheken vallen om

Het beleid van overheid en zorgverzekeraars om de prijzen van geneesmiddelen zo laag mogelijk te houden, kost de eerste apothekers de kop. Een keten van zeven apotheken, die deels valt onder het merk Medsen, zal morgen uitstel van betaling aanvragen. De KNMP, de branchevereniging van apothekers, stelt dat nog meer apotheekbedrijven in de gevarenzone verkeren. Lees bericht

3 thoughts on “Apotheken vallen om

 1. A.Jansen

  Zie hier het nu pas verschenen bericht op de site voor leden van de KNMP.

  Laatste alinea doet echter het licht uit. Rol van de KNMP is gewijzigd. Meebewegen kent blijkbaar geen enkele grens.

  KNMP – 06 september 2009

  Vandaag is bekend geworden dat een deel van apotheekketen AIO Apotheken / Medsen Apotheken op maandag 7 september surseance van betaling moet aanvragen. Hierdoor worden zeven apotheken met sluiting bedreigd. De KNMP verwacht meer surseances en faillissementen als de financiële positie van apotheken niet snel verbetert.

  Diverse apotheken dreigen om te vallen
  De KNMP heeft begrepen dat, indien sprake is van een faillissement, de volgende apotheken mogelijk gedwongen zijn de deuren te sluiten:

  – Apotheek Boogaerdt in Utrecht
  – Apotheek de Horden in Wijk bij Duurstede
  – Apotheek Dorestede in Wijk bij Duurstede
  – Apotheek Bronstee in Heemstede
  – Kralingsche Apotheek in Rotterdam
  – Apotheek Sonnega in Leeuwarden
  – Apotheek Groot Driene in Hengelo

  De KNMP ziet hierin een bevestiging van eerdere signalen van accountant Ed Brouwer, dat circa 20% van de apotheken die hij in portefeuille heeft verlies lijden. Als gevolg van de aangekondigde uitbreiding van het preferentiebeleid door diverse verzekeraars, zullen apotheken de komende maanden opnieuw harde klappen te verwerken krijgen. Zonder een verhoging van de tarieven wordt de financiële situatie van apotheken onhoudbaar.

  Beschikbaarheid van farmaceutische zorg in Wijk bij Duurstede staat onder druk
  Als gevolg van overspannen verwachtingen van de financiële spankracht van de apotheeksector van zowel de rijksoverheid als ook verzekeraars, bevinden veel apotheken zich sinds het begin van dit jaar in een verliesgevende situatie. Meer surseances en faillissementen liggen dan ook voor de hand. De NZa heeft in haar Advies Lange Termijnvisie Geneesmiddelenbeleid aangegeven het geen probleem te vinden wanneer maar liefst 30% van de apotheken zou verdwijnen. Het is in de praktijk echter niet te voorspellen waar de klappen zullen gaan vallen. De enige twee apotheken in Wijk bij Duurstede worden nu met sluiting bedreigd. Als deze twee apotheken omvallen, zullen patiënten naar omliggende gemeenten toe moeten om hun geneesmiddelen op te halen. De KNMP vindt dat de kwaliteit en beschikbaarheid van de farmaceutische zorg hierdoor op onverantwoorde wijze onder druk komt te staan. Farmaceutische zorg moet dicht bij huis geleverd kunnen worden.

  KNMP wil overdracht medicatiedossier zekerstellen
  Bij een faillissement van apotheken wil de KNMP een rol spelen om de goede overdracht van het medicatiedossier te garanderen. Voorkomen moet worden dat de dossiers van patiënten verloren gaan bij een faillissement. De KNMP zal hierover contact opnemen met de bewuste apotheken, mocht een faillissement onafwendbaar blijken.

 2. A Jansen

  “Het beleid houdt in dat zorgverzekeraars regelmatig alle prijzen van middelen vergelijken en het goedkoopste merk aanwijzen als het medicijn dat verzekerden vergoed krijgen.”

  De KNMP snapt het zelf nog steeds niet. UVIT en Achema en AGIS gaan voor de hoogtste Z-index prijs en onderhandelen zelf met de leveranciers over de geheime netto prijs. UVIT, Achmea en Agis wijzen zeer zeker niet het goedkoopste merk in de Z-index aan. En tegen die prijs moeten de apotheken declareren. Ze krijgen er echter niets voor terug. De Claw Back gaat er ook nog eens overheen. Per saldo betalen apotheken nu verzekeraars. De omgekeerde wereld.

  De KNMP verzwijgt om onduidelijke redenen de onderhandse aanbestedingen van UVIT; daar gaat het niet om de laagste prijs voor de verzekerde, maar om de hoogste prijs in de Z-index en de laagste netto prijs voor UVIT. Het verschil steekt UVIT in eigen zak. Het gaat niet langer om de laagste prijs van het geneesmiddel. Het gaat nu om de hoogste inkomsten voor de verzekeraar.
  Ten koste van de zorgaanbieders en ten koste van de verzekerde.

  Achmea gaat dit model nog eens dunnetjes overdoen per 1 januari 2010 met 380 generieke middelen.

  De NZa gaat voorbij aan de consequentie van het verschuiven van de handelsstroom uit de apotheek naar de zorgverzekeraars; de kortingen en bonussen verdwijnen nu in de zakken van de verzekeraars. De apotheekhoudenden moeten het doen met het WMG staatstarief dat echter rekening houdt met aanvullende inkomsten ter grootte van 20% handelsvoordelen. Netto. Het meest recente onafhankelijke onderzoek van de NZa zelf heeft dat onderuit gehaald. Er resteerden in de onderzochte periode nog slechts 8% netto. En sindsdien is de situatie er niet beter op geworden. Insiders spreken van een WMG tarief van 9.10 tot 10.10 dat de NZa zelf heeft berekend, maar dat VWS en ZN-leden weigeren te geloven/accepteren.

  Per saldo blijven de kosten voor VWS en ZN-leden gelijk. Merkwaardig is dan ook hun bezwaren er tegen. ZN-leden gaan overduidelijk voor eigen gewin. Waarom VWS zich niet aan de afspraken houdt doet de goede naam van de Overheid geen goed.

  Een Overheidstarief dat recht aan de volwaardige apotheek is nu dringend nodig. Per 1 oktober komt Menzis al met een verdere uitbreiding van haar idee van preferentie. Per 1 januari 2010 is het einde oefening. Menzis, UVIT, Achmea en AGIS zijn samen goed voor 12 miljoen verzekerden. Alle vier halen alle handelsvoordelen, de kortingen en bonussen uit de apotheek. Wat CZ en de overige verzekeraars gaan doen is nog onbekend.

  Overdracht van de medicatie dossiers is geen taak voor de KNMP. De curator is oud en wijs genoeg om dat verzorgen. De KNMP moet de zorgen voor de financiering van de farmaceutische zorgverlening in Nederland. Dat is haar zelf opgestelde taak en functie sinds 1842.

  Het verzaken van de KNMP van haar publieke taak blijft verbazen. Meebewegen heeft een grens en die grens is met dit persbericht overschreden.

 3. A.Jansen

  Volgens Kreuger zijn er signalen dat het bij veel meer apotheken niet goed gaat. ,,De inkomsten zijn fors teruggelopen. Het is de vraag hoe lang dat vol te houden is.’’

  Van veel medicijnen bestaan dure en goedkope varianten die vaak exact dezelfde medische werking hebben en die van dezelfde kwaliteit zijn. Het verschil in prijs wordt bijvoorbeeld bepaald door de vraag of er patent op de pillen zit of niet.

  De overheid en zorgverzekeraars zijn voorstander van het zogeheten preferentiebeleid, waarbij de patiënt het goedkoopste middel krijgt. Daardoor blijven de kosten van het medicijngebruik beperkt. De premies die burgers moeten betalen voor ziektekosten, zullen op die manier minder hard stijgen, is de verwachting.

  De KNMP pleit voor een verhoging van de vergoeding die een apotheker per recept krijgt. Die vergoeding is nu ruim 7 euro, maar zou volgens de apothekersorganisatie omhoog moeten naar 9 euro.

  ,,Als dat gebeurt, kunnen apothekers weer kostendekkend werken,’’ zegt Kreuger van apothekersorganisatie KNMP.

  Een deel uit het Algemeen Dagblad van hedenmorgen. Verschrikkelijk blunders van de KNMP wederom. PR? Communicatie? SpinDoctors? Nooit van gehoord bij de KNMP blijkbaar.

  De KNMP onderhandelt verder via het AD van hedenmorgen. Is het WMG tarief ruim 7 euro? Neen. We hebben geen WMG tarief.

  De KNMP snapt al niets van het onderhands aanbesteden door zorgverzekeraars; zo hoog mogelijke Z-index AIP prijzen, maar de inkoopvoordelen gaan rechtsstreeks naar de zorgverzekeraar, apotheekhoudenden en verzekerden moeten de volle mep betalen.

  De KNMP snapt nu blijkbaar ook niets van het mini maxi en maxi maxi WMG tarief, kwijtschelding van de claw back mits inleveren van aanvullende legitieme inkomsten en alle mogelijke varianten daartussen. Er is geen enkelvoudig WMG tarief.
  De KNMP moet eens de stukken lezen en niet langer afgaan op computerprintouts van de SFK.

  Slechts met een contract tussen apotheekhoudende en zorgverzekeraar is het mogelijk het maxi maxi WMG tarief te krijgen. En dat contract krijgt geen enkele apotheekhoudende. De verzekeraars lopen met het huidige vergoedingssysteem gewoon financieel binnen. Er is bij hen geen enkele prikkel om optimale farmaceutische zorg in te kopen. Kan ook niet anders. Iedere euro die zij uitgeven aan farmaceutische zorg inkoop gaat ten koste van hun eigen winst. Ook stichtingen en OWMs moeten winst maken. Ze mogen het alleen niet uitkeren. En voor een onderneming is 7% netto winst noodzakelijk om in een kapitalistische omgeving te kunnen overleven. Met een BKZ is dat uitsluitend haalbaar door het uitknijpen van de onderliggende partijen; apotheekhoudenden, huisartsen, medisch specialisten e.d.

  Ook de KNMP snapt het nog steeds niet. Zet de bevolking op het verkeerde been; niemand is tegen het goedkoopste middel afleveren. Nu wekt de KNMP de indruk dat de apotheekhoudenden daar tegen zijn om links of rechtsom de zakken te vullen. Niets is minder waar.

  Huur een deskundige PR en SpinDoctor in om die boodschap over te brengen en ga de stukken eens lezen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *