Apotheekcomputer kan slimmer controleren op problemen

Apotheekcomputer

De computersystemen van artsen en apothekers kunnen slimmer controleren op problemen rondom medicijngebruik, concludeert Mette Heringa op basis van haar promotieonderzoek. Die controles zijn belangrijk voor een veilig en effectief gebruik van medicijnen. Daarnaast zijn competente zorgverleners nodig om de juiste afweging te maken als het systeem een waarschuwingssignaal geeft.

Waarschuwingssignaal

De computersystemen van artsen en apothekers geven een waarschuwingssignaal als hiertoe aanleiding is op basis van de voorgeschreven medicatie en andere bekende informatie over de patiënt. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een geneesmiddelinteractie: het gelijktijdig gebruik van twee geneesmiddelen die niet goed samen gaan.

De huidige systemen geven echter heel veel waarschuwingssignalen, die telkens door een arts of apotheker moeten worden beoordeeld. Vaak blijkt na beoordeling dat het waarschuwingssignaal voor die specifieke patiënt op dat specifieke moment niet relevant was. Anderzijds herkennen de huidige computersystemen niet alle risicovolle situaties voor wat betreft medicijngebruik, constateert Heringa.

Zij adviseert daarom het systeem zo in te richten dat het alleen waarschuwingssignalen geeft als er iets belangrijks verandert in de situatie van de patiënt. Bijvoorbeeld als uit een meting blijkt dat de nierfunctie van de patiënt slechter is geworden. Bovendien zou het systeem bij het inschatten van risico’s alle relevante gegevens over de patiënt moeten betrekken, zoals alle aandoeningen, eerder opgetreden bijwerkingen en laboratoriumwaarden.

De arts of apotheker moet vervolgens bij een waarschuwingssignaal niet alleen de medische voor- en nadelen afwegen, maar ook rekening houden met de specifieke situatie en voorkeur van de patiënt. Bijvoorbeeld een voorkeur voor wel of geen extra controles bij een zeer klein risico op een bijwerking. Uit het onderzoek van Heringa blijkt dat deze voorkeuren van zowel patiënten als apothekers heel divers zijn.

Promotie
Promovendus: Mette Heringa
Proefschrift: Clinical decision support in community pharmacy
Datum: Maandag 30 oktober 2017

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *