Antidota voor direct werkende orale anticoagulantia

Jaren na de introductie van de direct werkende orale anticoagulantia (DOAC’s) werd ook een tweetal specifieke antidota geregistreerd. Idarucizumab coupeert de werking van de directe trombineremmer dabigatran, en andexanet alfa vermindert de werking van de factor Xa-remmers rivaroxaban en apixaban.

Er is slechts beperkt onderzoek naar de effectiviteit en bijwerkingen van deze middelen beschikbaar. Daaruit blijkt dat de antidota de werking van de DOAC’s snel en vrijwel volledig couperen.

Protrombinecomplexconcentraat (PCC), het eerstekeuzemiddel toen de specifieke antidota nog niet waren geregistreerd en nu nog het voorkeursmiddel bij bepaalde indicaties, is eveneens beperkt onderzocht. Vergelijkende onderzoeken tussen PCC en de antidota ontbreken.

Ge-Bu Plaatsbepaling

Wat is het standpunt van het Ge-Bu?

  • De effectiviteit van idarucizumab en
  • andexanet alfa is niet in gerandomiseerd onderzoek onderzocht.
  • Uit registratieonderzoek blijkt dat beide antidota de werking van DOAC’s op de stollingsparameters snel en vrijwel volledig couperen. 
  • Alleen idarucizumab is onderzocht en geregistreerd voor toepassing voor spoedeisende ingrepen.
  • Door het ontbreken van direct vergelijkende studies van beide antidota met PCC, valt geen goed onderbouwde keuze te maken voor de behandeling van levensbedreigende of ongecontroleerde bloedingen of het couperen van de werking van de DOAC’s bij spoedingrepen.
  • De hoge kosten van andexanet alfa spelen een rol in de afweging om deze behandeling al dan niet in te zetten.

Lees verder op de website van Stichting Geneesmiddelenbulletin (Ge-Bu)

Author: Geneesmiddelenbulletin

Het Geneesmiddelenbulletin stelt zich ten doel rationele farmacotherapie te bevorderen. Daartoe verstrekt zij onafhankelijke en objectieve informatie over geneesmiddelen aan allen die deze voorschrijven, afleveren of gebruiken. De belangrijkste activiteit betreft het periodiek uitgeven van het Geneesmiddelenbulletin. De inhoud komt tot stand in samenspraak met deskundigen in het veld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *