Antibioticaresistentie in actie

Antibioticaresistentie vormt wereldwijd een dreiging voor de gezondheid. Want door resistente bacteriën worden ziekten die nu eenvoudig te genezen zijn weer levensgevaarlijk. Samen met professionals in de zorg, veehouderij, voeding en milieu ondernemen de ministeries van VWS, EZK en I&W actie.

Hun integrale ‘One Health’-aanpak omvat zorgvuldig antibioticagebruik, betere monitoring en toezicht, onderzoek naar nieuwe middelen en alternatieven, infectiepreventie en communicatie.

Veel te doen in de World Antibiotic Awareness Week

Van 18 tot en met 24 november 2019 vindt weer de jaarlijkse World Antibiotic Awareness Week plaats, met op 18 november de European Antibiotic Awareness Day. Het doel is bewustwording creëren over de bedreiging van antibioticaresistentie. Ook in Nederland vinden bijzondere activiteiten plaats. Zoals de opening van een nieuwe tentoonstelling over antibiotica en antibioticaresistentie in Micropia in Amsterdam op 21 november en een echte antibiotica-escaperoom in winkelcentrum Hoog Catharijne in Utrecht. Ook herhaalt het ministerie van VWS van 1 november tot 1 december de publiekscampagne ‘Daar wordt iedereen beter van’ via radio en YouTube.

18 november invitational conference

Hoe moet het beleid voor antibioticaresistentie er de komende jaren uitzien? Daarover wil het ministerie van VWS graag van gedachten wisselen. Op maandagochtend 18 november organiseren het RIVM en VWS een ‘invitational conference’. Samen met professionals en beleidsmakers blikken ze terug én vooruit. En gaan ze actief aan de slag met ideeën. Minister Bruno Bruins opent de bijeenkomst.

Jaarlijkse bijeenkomst EU-JAMRAI in Rome

De jaarlijkse bijeenkomst van de European Union Joint Action on Antimicrobial Resistance and Healthcare-Associated Infections (EU-JAMRAI) vond dit jaar plaats op 16 en 17 september. 44 partners uit 27 landen kwamen naar Rome. De eerste dag keken de deelnemers terug op 2 jaar EU-JAMRAI. Het blijkt bijvoorbeeld in veel landen nog lastig om draagvlak voor stewardship en infectiepreventie te krijgen in zorginstellingen en ziekenhuizen. De tweede dag discussieerden de deelnemers onder andere over economische modellen om innovatie en toegang tot antibiotica te stimuleren. Ook waren er workshops vanuit de verschillende ‘werkpakketten’. Nederland is trekker van het werkpakket dat toeziet op de implementatie van nationale actieplannen. Hiervoor bezoeken de deelnemende landen elkaar. De workshop ging over het eindproduct van het werkpakket als alle deelnemers elkaar hebben bezocht.

Eindrapport evaluatieonderzoek programma ABR

Het programma antibioticaresistentie startte in 2015 en loopt eind 2019 af. Bureau Berenschot heeft het programma recent geëvalueerd. Op 14 oktober bood minister Bruno Bruins het eindrapport evaluatieonderzoek programma ABR aan de Tweede Kamer aan. Een inhoudelijk reactie van de minister volgt begin 2020 in de eindrapportage van het programma antibioticaresistentie. Daarin staan dan ook de beleidsplannen voor de bestrijding van antibioticaresistentie voor de komende jaren.

Internationale onderzoeken naar antibioticaresistentie

Aan de JPIAMR-subsidieoproep ‘Diagnostics and surveillance’ nemen naast ZonMw JPIAMR ook NWO-WOTRO en het ZonMw-programma Goed Gebruik Geneesmiddelen deel. Van de 34 projectaanvragen zijn 12 aanbevolen voor honorering. Bij 5 van deze projecten zijn Nederlandse onderzoekers betrokken, vaak met een coördinerende taak. De innovatieve onderzoeksprojecten richten zich op nieuwe of verbeterde diagnostische en surveillancetools, technologieën en methoden om antibioticaresistentie in mens, dier en milieu effectief te beheersen. Laag- en middeninkomenslanden (LMIC’s) zijn sterk vertegenwoordigd als projectpartners. Lees het nieuwsbericht van ZonMw.

Antibioticaresistentie voor dummies

Antibioticaresistentie krijgt steeds meer aandacht. Dat is ook hard nodig. Wil jij proberen of je binnen 10 minuten een patiënt kan redden, met of zonder antibiotica? Kom dan op 18, 19 of 20 november naar de escaperoom in winkelcentrum Hoog Catharijne in Utrecht. De escaperoom is een van de activiteiten van de World Antibiotic Awareness week 2019.

Author: Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport

Nederland gezond en wel. Dat is het motto van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het is de ambitie van VWS om iedereen zo lang mogelijk gezond te houden en zieken zo snel mogelijk beter te maken. Ook wil het ministerie mensen met een beperking ondersteunen en maatschappelijke participatie bevorderen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *