Andere farmaceutische bekostiging gewenst om kwaliteit zorg te kunnen waarborgen

Gisteren ontving minister Klink van Volksgezondheid een half miljoen handtekeningen die door apotheek bezorgauto’s naar Den Haag waren gebracht. De handtekeningen zijn steunbetuigingen van patiënten die vinden dat de kwaliteit van farmaceutische zorg gewaarborgd moet blijven ondanks dat apothekers zich door inkomensdruk genoodzaakt zien fors te bezuinigen op de zorg.

De NPCF staat op het standpunt dat apothekers voor hun rol als zorgverlener een passende vergoeding dienen te krijgen. In plaats van ‘ad hoc’ aanpassingen van vergoedingen wil de NPCF een geheel nieuwe bekostiging. Deze bekostiging moet kwaliteit van zorg stimuleren door onderscheid te maken naar basiszorg en afspraken over extra zorg voor chronische patiënten en kwetsbare ouderen. De basiszorg betreft het advies aan de patiënt en controle op medicatieveiligheid. De afspraken over extra zorg voor chronische patiënten en kwetsbare ouderen gaan bijvoorbeeld over extra inzet op samenspraak met oudere personen die vier of meer geneesmiddelen gebruikt.

De nieuwe bekostiging moet gepaard gaan met het behoud van een ruim aanbod van apotheken zodat elke patiënt – waar onder de oudere en chronisch zieke – er gemakkelijk kan komen.

Preferentiebeleid verzekeraars
De NPCF vindt dat de informatievoorziening over het preferentiebeleid van zorgverzekeraars naar patiënten moet verbeteren. Dit is een kernrol van de apothekers, maar ook de zorgverzekeraar moet hierin zijn verantwoordelijkheid nemen. De aanpak die sommige zorgverzekeraars volgen is eenzijdig vanuit aanbesteding en kostenbeheersing ingestoken, en is in zijn uitwerking patiëntonvriendelijk. De aansluiting met kwaliteit van zorg is onvoldoende zichtbaar. En eigen betalingen maken het beleid nog moeilijker uit te leggen naar de patiënt.

De NPCF is voorstander van een goed geneesmiddel voor minder geld als dit kan, maar moet er altijd uitwijkruimte zijn voor ‘ bijzonder en eventueel duurder’ als de patiënt daarmee beter is geholpen. Tevens pleit de NPCF voor het behoud van een ruim aanbod en goede spreiding van openbare apotheken zodat toegankelijkheid voor patiënten is geborgd. Ook hierin dienen zorgverzekeraars hun rol te nemen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *