Anafylaxie door lactose bevattende poederinhalatoren bij ernstige koemelkeiwitallergie

By | 02/07/2024

In lactose bevattende poederinhalatoren kunnen kleine hoeveelheden melkeiwit aanwezig zijn. Bij patiënten met een ernstige IgE-gemedieerde koemelkeiwitallergie kan dit leiden tot ernstige allergische reacties, zoals anafylaxie. Recent ontving Bijwerkingencentrum Lareb hierover twee meldingen.

IgE-gemedieerde koemelkeiwitallergie

Deze meldingen betroffen twee jonge mensen met een IgE-gemedieerde koemelkeiwitallergie. De klachten ontstonden bij het gebruik van formoterol/beclometason (Foster NEXThaler) en salbutamol (Ventolin Diskus). In deze inhalatoren zit lactose als hulpstof. Beide patiënten gebruikten eerder een inhalator zonder lactose. Daarbij traden geen allergische reacties op. 

Controleer bij een ernstige koemelkeiwitallergie of de poederinhalator lactose bevat

Voorschrijvers kunnen deze informatie vinden in de Samenvatting van de productkenmerken (SmPC) en de informatie is opgenomen in de bijsluiter. Apothekers kunnen ook kijken op de KNMP Kennisbank. In veelgebruikte naslagwerken als het Farmacotherapeutisch Kompas of het Kinderformularium is deze informatie niet beschikbaar.

Niet alle patiënten met een koemelkeiwitallergie krijgen een allergische reactie

Alleen bij patiënten met een ernstige IgE-gemedieerde koemelkeiwitallergie en een lage reactiedrempel, de minimale dosis die nodig is om een allergische reactie te laten optreden, zijn (ernstige) klachten te verwachten bij het gebruik van een lactose bevattende poederinhalator.

Een koemelkeiwitallergie is niet hetzelfde als een lactose-intolerantie

Bij een lactose-intolerantie heeft iemand geen of een tekort van het enzym lactase. Hierdoor kan lactose niet goed worden afgebroken. De kleine hoeveelheid lactose in poederinhalatoren zal bij deze mensen over het algemeen weinig tot geen problemen geven.

Voorkomen Medicatie-Incidenten (VMI) en Lareb vragen aandacht voor medicatie-incidenten en geven aanbevelingen voor zorgprofessionals in de praktijk (Praktijkprikkel).

Author: Lareb

Lareb, het Nederlands Bijwerkingencentrum, is het Nederlandse kenniscentrum op het gebied van geneesmiddelenveiligheid. Elke melding van een bijwerking van een geneesmiddel of vaccin wordt zorgvuldig geanalyseerd en komt terecht op één centraal verzamelpunt: onze databank. Zo bewaakt Lareb de veiligheid van geneesmiddelen en vaccins in heel Nederland.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *