Amoxicilline bij kinderen met pneumonie

Amoxicilline is het geneesmiddel van eerste keuze voor de behandeling van een buiten het ziekenhuis opgelopen pneumonie (community-acquired pneumonia, CAP) bij kinderen onder de 5 jaar. Over de hoogte van de dosering en de duur van de kuur bestaat echter geen consensus.

Lager en korter doseren?

In Nederland wordt een orale dosis amoxicilline van 40 tot 50 mg/kg per dag geadviseerd, verdeeld over 3 doses per dag gedurende 5 dagen. Een non-inferioriteitsonderzoek toont aan dat een behandeling met een lage dosering (35 tot 50 mg/kg/dag in 2 doses) amoxicilline even effectief is als een behandeling met een hoge dosering (70 tot 90 mg/kg/dag in 2 doses) en een kuur van 3 dagen even effectief is als een kuur van 7 dagen.

Het verlagen van het totale antibioticagebruik is belangrijk ter preventie van resistentie en bacteriële superinfecties en kan leiden tot minder bijwerkingen, betere therapietrouw en lagere kosten.

Ge-Bu Plaatsbepaling

Wat is het standpunt van het Ge-Bu?

• Behandeling van kinderen onder de 5 jaar met een buiten het ziekenhuis opgelopen pneumonie met een lage dosering amoxicilline (35 tot 50 mg/kg/dag in 2 doses) is niet-inferieur aan behandeling met een hoge dosering amoxicilline (70 tot 90 mg/kg/dag in 2 doses) gedurende 3 tot 7 dagen.

• Een driedaagse kuur amoxicilline (in lage of hoge dosering) is niet-inferieur aan een zevendaagse kuur amoxicilline (in lage of hoge dosering).

• Mogelijk kan de huidige in Nederland aangeraden behandelingsduur van buiten het ziekenhuis opgelopen pneumonie bij kinderen met amoxicilline 40 tot 50 mg/kg per dag nog verder worden verkort van 5 naar 3 dagen.

• Een eventuele aanpassing van de behandelingsduur dient te worden bevestigd in onderzoek waarin ook de doseerfrequentie, de ernst van de pneumonie en de comorbiditeit worden meegenomen.

Lees het volledige artikel

Author: Geneesmiddelenbulletin

Het Geneesmiddelenbulletin stelt zich ten doel rationele farmacotherapie te bevorderen. Daartoe verstrekt zij onafhankelijke en objectieve informatie over geneesmiddelen aan allen die deze voorschrijven, afleveren of gebruiken. De belangrijkste activiteit betreft het periodiek uitgeven van het Geneesmiddelenbulletin. De inhoud komt tot stand in samenspraak met deskundigen in het veld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *