Alli uitsluitend verkrijgbaar via de apotheek

Met ingang van 15 mei 2009 is Alli (orlistat 60 mg) beschikbaar als vrij verkrijgbaar medicijn. Het is door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen ingedeeld in de categorie UA, Uitsluitend verkrijgbaar via Apotheek.

Volgens de Inspectie brengt indeling in de UA-categorie voor de apotheker verplichtingen met zich mee, dit in tegenstelling tot de categorieën UAD ( Uitsluitend Apotheek of Drogist ) en AV ( Algemene Verkoop ):

• Er dient aanvullende informatie te worden gegeven aan de patiënt;
• Het geneesmiddel dient op naam van de patiënt te worden ingebracht in het patiëntendossier en er moet medicatiebewaking worden uitgevoerd;
• Bij afleveren van Alli (orlistat 60 mg) is ook controle van het BMI (minimaal 28) en zo nodig leeftijd (minimaal 18 jaar) vereist.

De KNMP adviseert u bij het zonder recept afleveren van orlistat 60 mg een adviesgesprek te laten plaatsvinden in de spreekkamer. Dit adviesgesprek dient in principe te worden gevoerd door de apotheker, eventueel kan dit worden gedelegeerd aan een farmaceutisch consulent of een medewerker met vergelijkbare competenties.

Het op naam inbrengen in het patiëntendossier is nodig om te voorkomen dat het wordt afgeleverd aan iemand die niet aan de vereiste criteria voldoet wat betreft BMI of leeftijd. In de Britse pers heeft ‘mystery guest’-onderzoek het belang hiervan aangetoond, zie de KNMP website.

De UA-Standaard Orlistat 60 mg en de andere UA-Standaarden zijn beschikbaar op de KNMP Kennisbank samen met de bijbehorende vragenlijst voor de patiënt; de vragenlijsten staan ook op www.apotheek.nl met een link onderaan de betreffende medicijntekst. Daarnaast zal de KNMP binnenkort met betrekking tot UA-geneesmiddelen een rekenschema publiceren dat in overeenstemming is met de geldende mededingingsregels.

Tot slot wil ik u er op wijzen dat aanpassing van de voeding en het bewegingspatroon volgens het registratiedossier erg belangrijk is om af te vallen. Berichten in de pers kunnen bij patiënten de indruk wekken dat het voldoende zou zijn om alleen het middel te gebruiken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *