Algemeenverbindendverklaring voor cao Apotheken 2019-2021

By | 26/04/2021

De cao Apotheken 2019-2021 is algemeen verbindend verklaard. Het besluit daartoe is op 23 april 2021 gepubliceerd in de Staatscourant. De cao Apotheken 2019-2021 is aangemerkt als een ‘tussen-cao’ en heeft een looptijd van 1 mei 2019 tot en met 30 juni 2021.

CAO Apotheken 2019-2021

Met de cao Apotheken 2019-2021 worden per 1 mei 2021 de salarissen structureel verhoogd met 2,25% ten opzichte van de cao Apotheken 2017-2019. Werkgevers die reeds een verhoging hebben toegepast op de salarisschalen in het jaar 2020 vullen dat verhoogde loon per 1 mei 2021 aan tot de afgesproken verhoging van 2,25%. Dit is noodzakelijk omdat de cao Apotheken een standaard-cao is, waar niet negatief of positief van mag worden afgeweken.

Artikel 6

Ten opzichte van de cao Apotheken 2017-2019 is in de cao Apotheken 2019-2021 alleen artikel 6 (inclusief de salaristabellen) gewijzigd. Verder zijn de cao-artikelen inhoudelijk ongewijzigd gebleven.

Meer informatie

Author: KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *