Akkoord over financiering en aanpak LSP Verbeterplan

By | 07/12/2016

Het vervangen van het faxverkeer vanuit de tweede lijn door elektronische berichten via het Landelijk Schakel Punt (LSP). Het vooraf toetsen in de receptverwerking of er nieuwe gegevens over een patiënt bekend zijn alsmede het verbeteren van de bruikbaarheid van de via LSP verzonden intoleranties, contra-indicaties en allergieën. Deze functionaliteiten behoren tot het recent opgestelde LSP Verbeterplan. De financiering hiervan is rond, nu zorgverzekeraars budget beschikbaar stellen. In de loop van 2017 tot begin 2018 zijn deze verbeteringen in de AIS’en beschikbaar.

Sinds de introductie van het LSP zijn de apothekers voorlopers in de uitwisseling van informatie tussen verschillende zorginformatiesystemen. Bij inventarisatie door de gebruikers en NedAIS zijn knelpunten naar voren gekomen, onder meer doordat nog te weinig zorgaanbieders informatie aanleveren via het LSP en door ICT-problemen.

Onder de regie van gebruikersverenigingen en met ondersteuning vanuit KNMP gaan de apothekers de komende tijd werken aan verbeteringen en tevens uitgebreid testen. Het initiatief hiertoe is genomen door de gebruikersverenigingen van Pharmacom en CGM Apotheek. Ook de AIS-leveranciers Farmasys en Bricks haken aan. NedAIS is als koepel voor de AIS-gebruikersverenigingen betrokken. Door een landelijk centraal aanspreekpunt voor externe partijen kunnen non-concurrentiële onderwerpen gecoördineerd en sectorbreed verwezenlijkt worden.

Integrale aanpak
Directeur Léon Tinke van de KNMP: ‘Het is een goede zaak en ook de hoogste tijd dat er vervolgstappen komen. Dat gedoe met die fax moet echt snel voorbij zijn. Voorts staat en valt het succes bij een integrale aanpak in de zorg, want het is belangrijk dat zowel in de eerste als tweede lijn dezelfde stappen worden gezet.’

Voorzitter Albert Drouven van NedAIS: ‘Ik ben blij dat we in gezamenlijkheid nu verder kunnen. Het positieve is dat apothekers gedurende het traject direct invloed kunnen uitoefenen door intensieve samenwerking met de AIS-leveranciers. Ook zijn er heldere deadlines gesteld. Dat maakt dat we optimistisch zijn over een succesvolle voortgang.’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *