Akkoord Kring-apotheek en Achmea

Kring-apotheek, de zorgverzekeraars van Achmea (o.a. Zilveren Kruis Achmea, Groene Land Achmea, Avéro en FBTO) en Agis Zorgverzekeringen hebben via de zorgmakelaar afspraken gemaakt over de invulling en financiering van de farmaceutische zorg voor 2010-2011.

Partijen geven door deze samenwerking invulling aan de gezamenlijke doelstelling om de zorg aan de consument te optimaliseren. Belangrijk is dat ook de extra dienstverlening die uniek is voor Kring-apotheken, onderdeel is van de afspraken. Het zorgmakelaarschap van Kring-apotheek wordt uitgevoerd door van Iersel Luchtman advocaten.

De afgelopen maanden hebben Kring-apotheken en de zorgverzekeraars van Achmea constructieve gesprekken gevoerd over de invulling van het contract voor 2010-2011. De unieke zorg van de Kring-apotheken past bij de zorg die Achmea aan haar verzekerden wil leveren. Daarmee blijft de zorg voor de consument ook in 2010 voorop staan en kan Kring-apotheek haar zorgleiderschap ook naar de toekomst toe continueren en verder uitbreiden. De consument zal uiteindelijk de voordelen van de samenwerking ervaren in de vorm van kwalitatief hoogwaardige farmaceutische zorg.

De financiering van farmaceutische zorg is door de overheid grondig gewijzigd. Binnen de door de overheid vastgestelde apothekerstarieven zijn mogelijkheden om de extra dienstverlening van Kring-apotheken te vergoeden. Voorbeelden van deze extra dienstverlening zijn preventieve zorg en het uitvoeren van zorgprojecten rondom bepaalde ziektebeelden. Dit heeft geleid tot een aantal exclusieve afspraken over zorg, waarmee de basis is gelegd voor een langdurige relatie tussen partijen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *