Afschrift brief aan de deelnemers aan het bestuurlijk overleg farmacie

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stuurt een afschrift aan de Tweede Kamer van de brief van 19 mei 2011 aan de deelnemers aan het bestuurlijk overleg over de invoering van vrije tarieven en nieuwe prestaties voor de extramurale farmaceutische zorg.

☞☞ Lees verder (Artikel)