Afschaffen vergoeding maagzuurremmers en cholesterolverlagers onverantwoord

Minister Klink overweegt om maagzuurremmers en cholesterolverlagers niet langer te vergoeden. Dit is strijdig met het doel van het basispakket: noodzakelijke zorg bieden.

Veel chronisch zieken kunnen niet buiten maagzuurremmers. Dat geldt bijvoorbeeld voor mensen met maag- en darmklachten maar ook voor patiënten met chronische pijnklachten die veel pijnstillers moeten slikken. Door maagzuurremmers uit het basispakket te halen, zal het aantal vermijdbare ziekenhuisopnames stijgen en wordt de kwaliteit van leven van patiënten ernstig aangetast. Dit vinden de apothekersorganisatie KNMP en de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad (CG-Raad).

De pakketmaatregel staat ook haaks op de belangrijkste aanbeveling van het HARM rapport[1] over vermijdbare medicatiegerelateerde ziekenhuisopnames. Daarin wordt aangetoond dat ziekenhuisopnames in veel gevallen te voorkomen zijn door aan risicopatiënten maagzuurremmers te geven.

Extra kostenpost voor veel patiënten
Ook cholesterolverlagers zijn voor bepaalde risicogroepen onmisbaar. Als deze middelen niet langer vergoed worden uit het basispakket, zullen zij hun medicijnen voortaan zelf moeten betalen. Voor de groep patiënten die vanwege een chronische ziekte deze middelen nodig hebben zal de voorgestelde pakketmaatregel financieel erg nadelig uitpakken.

Op lange termijn extra kosten voor de premiebetaler
De bezuinigingsmaatregel zal bovendien op langere termijn averechts werken, omdat de zorgkosten er juist door zullen toenemen. Goedkoop zal duurkoop blijken te zijn. Tegenover de verwachte besparing staan de extra kosten die gemaakt moeten worden als gevolg van extra maagzweeroperaties en ziekenhuisopnames wegens maagbloedingen en hartinfarcten.

Voorstel KNMP en CG-Raad: kostenbesparing door doelmatig voorschrijven en afleveren
De KNMP en de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad zien meer heil in doelmatig voorschrijven en afleveren. Artsen en apothekers kunnen prima afspraken maken om te letten op het kostenaspect van zowel maagzuurremmers als cholesterolverlagers. Tevens kunnen zij in overleg met de patiënt onnodig gebruik van deze geneesmiddelen terugdringen. Op die manier wordt voorkomen dat dure middelen worden gebruikt als ook met goedkopere kan worden volstaan. KNMP en CG-Raad roepen de minister op om hierover met de koepelorganisaties in gesprek te gaan.

3 thoughts on “Afschaffen vergoeding maagzuurremmers en cholesterolverlagers onverantwoord

 1. aukje

  Ik ben copd patient,en slik veel medicijnen,dus ook vaak pretnison.
  Als ik mijn eigen maagzuurremmers moet gaan betalen zal ik deze niet meer kunnen slikken.
  Of ze moeten me een ministers inkomen geven, ipv een minium uitkering.

 2. Jaap Uithof

  Zoals een collega eens zei: “Is dit beleid of is er over nagedacht?”
  Dat krijg je als je een alfa opgeleide figuur minister van VWS maakt, kennelijk niet in staat om analytisch te denken en consequent te handelen. De ene maand het HARM rapport naar de kamer sturen en de volgende maand de protonpompremmers uit de vergoeding gooien. Hoe ga ik nu aan de patient uitleggen dat het belangrijk is deze middelen te gebruiken bij zijn NSAID’s terwijl de minister ze niet belangrijk genoeg vindt om te vergoeden?
  Wij mogen er in de toekomst dus kennelijk van uit gaan dat het basispakket zal worden bepaald door het beschikbare bedrag en niet door wetenschappelijke inzichten. Bij de volgende ronde zullen vermoedelijk de epilepsie middelen uit de vergoeding gaan met als argument dat de patiënt toch wel zelf wil betalen om aanvallen te voorkomen. En dan maar klagen dat Jan Publiek de overheid niet begrijpt.

 3. a jansen

  Ze worden niet uit de vergoeding gegooid. Dat is een misverstand. VWS wil overgaan, met steun van de KNMP, tot farmacotherapeutische substitutie per GVS cluster. Men wil beginnen met de PPI’s en Statines. De laagste in prijs per DDD per meetdatum wordt degene die in het basispakket wordt opgenomen. Verzekerden die aan de voorwaarden, gesteld in de richtlijnen van de beroepsgroepen, voldoen krijgen dit middel dan vergoed. De andere middelen komen terecht in de aanvullende verzekeringen. Omeprazol als PPI en Simvastine of fluvastatine als statine zullen worden vergoed. Nexium, pantoprazol/pantozol als PPI’s en Lipitor, Crestor en pravastatine als statines niet meer, tenzij hun DDD prijzen de laagste worden per peildatum en dat is niet voorstelbaar.

  De volgende stap is farmacotherapeutische substitutie op basis van therapeutische indicatie; ACE remmers en AT2 antagonisten in 1 cluster. Captopril of enalapril wordt dan als enige vergoed. Cozaar e.d. niet meer. Die stap zal in Nederland zeer zeker worden gezet.

  Per 2010/2011 vervalt het recht op een bepaald geneesmiddel en krijgen verzekerden recht op een aanspraak op een behandeling, te bepalen door de verzekeraar aan de hand, in principe, van de richtlijnen van de beroepsgroepen. Ook weer op basis van DDD. Een bijzonder gevaarlijke ontwikkeling waarover de KNMP, LHV, KNMG en Orde het zwijgen toe doen. Van de NPCF hoeven de verzekerden niets te verwachten. Zoals in de aloude Sovjet tijd fungeert de NPCF als Staats Patiënten en Consumenten Federatie; His Master’s Voice.

  De Minister handelt echter wel consequent: het BKZ is nog immer leidend en met deze ingreep kloppen de sommetjes voor een jaartje weer.
  En in de Nederlandse Zorg gaat het uitsluitend om de sommetjes.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *