Afronding verkoop allergiedivisie door FORNIX aan ALK-ABELLO

Fornix BioSciences N.V. (Fornix) maakt hierbij bekend dat op maandag 5 juli 2010 de verkoop van de Nederlandse Allergiedivisie (Artu Biologicals Europe B.V. (Artu) en Artu Biologicals Onroerend Goed B.V. (Artu OG)), zoals goedgekeurd door de buitengewone vergadering van aandeelhouders van Fornix op 29 juni 2010, is afgerond door levering van alle geplaatste aandelen in Artu en Artu OG door Fornix aan ALK-Abelló B.V. tegen betaling van de geschatte koopprijs.

Nadat de halfjaarcijfers van Artu en Artu OG per de Effectieve Datum (1 juli 2010) zijn vastgesteld, zal de definitieve koopprijs worden bepaald. Fornix verwacht begin augustus verdere mededelingen te kunnen doen met betrekking tot de definitieve koopprijs en de netto-opbrengst die Fornix voornemens is uit te keren aan de aandeelhouders als onderdeel van haar interim-dividend 2010.

De heer Dr. Folkert F. Roossien (Chief Scientific Officer) is, als onderdeel van de transactie, een dienstverband aangegaan met ALK-Abelló en is daarom per heden teruggetreden als bestuurder van Fornix.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *