Afgelopen winter gemiddeld griepseizoen

By | 27/09/2016

In de afgelopen winter was er sprake van een griepepidemie van gemiddelde ernst en omvang. Wat betreft andere infecties aan de luchtwegen kreeg het RIVM in 2015 iets meer meldingen van tuberculose en van legionella dan in voorgaande jaren. Dit blijkt uit het jaaroverzicht respiratoire infecties van het RIVM van 2015.

Duur en ernst griepepidemie
De griepepidemie van afgelopen winter duurde 11 weken. In deze periode bezochten naar schatting ruim 200 duizend mensen de huisarts voor griepachtige klachten. Naar schatting 6000 mensen werden opgenomen in het ziekenhuis met griepcomplicaties. Tijdens de hele griepepidemie werden 3900 meer sterftes geregistreerd dan in een zelfde periode zonder griep kon worden verwacht. Een deel van deze ‘extra’ sterfte hangt waarschijnlijk samen met de griepepidemie.

Griepvaccin
De match tussen het griepvaccin en de heersende griepvirussen was beter dan in het griepseizoen ervoor. Dit griepseizoen circuleerden twee typen influenzavirussen in Nederland; influenzavirus A(H1N1)pdm09 en influenzavirus B (Victoria-lijn). Dit laatste virus zat niet in het griepvaccin, maar wordt hier komend jaar wel in opgenomen. Er was een goede match met het influenzavirus A (H1N1)pdm09.

Griepseizoen
Het griepseizoen valt meestal in de periode december tot maart en duurde de laatste jaren gemiddeld 12 weken. De lengte van een griepseizoen en de ernst van de heersende griep kan echter sterk wisselen. Vanaf oktober krijgen 60-plussers en mensen met een chronische medische aandoening een uitnodiging voor de griepprik.

Longontsteking
In 2016 gingen 96 duizend mensen naar de huisarts vanwege een longontsteking. Longontsteking kan veroorzaakt worden door verschillende ziekteverwekkers, waaronder het griepvirus. Jaarlijks komen veel mensen in het ziekenhuis vanwege een longontsteking of andere ernstige acute luchtwegklachten. Het RIVM ontwikkelt momenteel een surveillance systeem in samenwerking met ziekenhuizen.

Andere ziekten aan luchtwegen
Van de meldingsplichtige luchtweginfectieziekten kwam in 2015 zowel tuberculose (867 meldingen ten opzichte van 814 in 2014) als legionellose (419 meldingen ten opzichte van 348 in 2014) meer voor dan voorgaande jaren. Bij tuberculose heeft dit vooral te maken met het toegenomen aantal asielzoekers uit de hoorn van Afrika. Bij legionellose zien we de afgelopen jaren een stijgende trend. Dit is waarschijnlijk gekoppeld aan de warmere nattere zomers.

Author: RIVM

Hoe houden we onszelf en onze leefomgeving gezond? Dat is de uitdaging waar diverse lokale, nationale en internationale overheden en professionals dagelijks voor staan. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) verricht onderzoek, adviseert en ondersteunt de overheid bij deze uitdaging.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *