Adviezen geneesmiddelen en verkeersdeelname gewijzigd

By | 28/02/2022

De KNMP heeft, samen met apothekers, artsen en specialisten op het gebied van rijvaardigheid, de verkeersdeelname-adviezen herzien voor een aantal geneesmiddelen en ook nieuwe adviezen opgesteld. De nieuwe teksten zijn per 1 maart 2022 beschikbaar via het Informatorium Medicamentorum, de G-Standaard, Apotheek.nl en Rijveiligmetmedicijnen.nl.

Input vanuit de praktijk is belangrijk om te beoordelen of een bestaand advies al dan niet aanpassing behoeft. Zo heeft deze input ertoe geleid dat veranderingen zijn aangebracht in de verkeersdeelname-adviezen voor melatonine, nitrazepam en trazodon. 

Onderstaande tabel bevat een samenvatting van de belangrijkste wijzigingen.

GeneesmiddelWijziging adviestekst
NitrazepamBij incidenteel gebruik van nitrazepam tot en met 5 mg voor de nacht is het geneesmiddel nu rijveilig vanaf 12 uur na inname. Bij ouderen en patiënten met levercirrose moet uitgegaan worden van een periode van 24 uur. Bij dagelijks gebruik wordt autorijden ontraden.
TrazodonMet trazodon mocht voorheen niet gereden worden. Nu kan dat afhankelijk van het gebruik en de dosering in sommige gevallen wel.
MelatonineOp basis van de huidige informatie is melatonine van categorie 0 gewijzigd naar categorie I.  Bij gebruik van melatonine moet er gewaarschuwd worden voor het optreden van bijwerkingen zoals duizeligheid en slaperigheid

Patiënten informeren

Patiënten zijn zich er niet altijd bewust van dat hun geneesmiddelen bijwerkingen kunnen hebben waardoor zij minder goed kunnen autorijden. Het is daarom van belang dat apothekers en -assistenten de invloed van geneesmiddelen op de rijvaardigheid met patiënten bespreken. Publieksinformatie is beschikbaar via Apotheek.nl: Medicijnen in het verkeer en www.rijveiligmetmedicijnen.nl.

Verkeersdeelname-adviezen van de KNMP

Het Geneesmiddel Informatie Centrum (GIC) en de KNMP-werkgroep Verkeersdeelname beoordelen sinds 2008 de invloed van nieuwe, relevante geneesmiddelen op de rijvaardigheid. Daarnaast gebruiken zij nieuwe inzichten en studies om de bestaande adviezen te versterken of aan te passen. Vanuit de Regeling eisen geschiktheid 2000 wordt er verwezen naar de verkeersdeelname-adviezen van de KNMP.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *