Adviezen antipsychotica en verkeersdeelname herzien

By | 29/09/2022

De KNMP heeft, samen met apothekers, artsen en specialisten op het gebied van rijvaardigheid, de verkeersdeelname-adviezen herzien voor de antipsychotica. De nieuwe adviezen zijn per 1 oktober 2022 beschikbaar via het Informatorium Medicamentorum, de G-Standaard, Apotheek.nl en Rijveiligmetmedicijnen.nl. 

Input vanuit de praktijk is belangrijk om te beoordelen of een bestaand advies al dan niet aanpassing behoeft. Zo heeft deze input ertoe geleid dat veranderingen zijn aangebracht in de verkeersdeelname-adviezen voor de antipsychotica.

Patiënten informeren  

Patiënten zijn zich er niet altijd bewust van dat hun geneesmiddelen bijwerkingen kunnen hebben waardoor zij minder goed kunnen autorijden. Het is daarom van belang dat apothekers en -assistenten de invloed van geneesmiddelen op de rijvaardigheid met patiënten bespreken. Publieksinformatie is beschikbaar via Apotheek.nl: Medicijnen in het verkeer en via Rijveiligmetmedicijnen.nl

Verkeersdeelname-adviezen van de KNMP

Het Geneesmiddel Informatie Centrum (GIC) en de KNMP-werkgroep Verkeersdeelname beoordelen sinds 2008 de invloed van nieuwe, relevante geneesmiddelen op de rijvaardigheid. Daarnaast gebruiken zij nieuwe inzichten en studies om de bestaande adviezen te versterken of aan te passen. Vanuit de Regeling eisen geschiktheid 2000 wordt er verwezen naar de verkeersdeelname-adviezen van de KNMP.

Author: KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *