Adviescommissie Pakket vergadert over Zolgensma

Het geneesmiddel Zolgensma, bedoeld voor de behandeling van de zeldzame spierziekte SMA, staat vrijdag 23 april 2021 op de agenda van de vergadering van de Adviescommissie Pakket (ACP) van het Zorginstituut.

Duurste geneesmiddel

De gentherapie Zolgensma is bedoeld voor de behandeling van SMA: spinale musculaire atrofie. SMA is een erfelijke aandoening die leidt tot het niet of onvoldoende functioneren van spieren. Het verloop van SMA is ernstig, omdat ook de ademhalingsspieren verlamd kunnen raken. Het medicijn Zolgensma kost ongeveer 1,9 miljoen euro per behandeling en is daarmee het duurste geneesmiddel dat op de Europese markt is toegelaten.

Het Zorginstituut beoordeelt nu samen met Ierland en België welke toegevoegde waarde het middel heeft voor SMA-patiënten, én of Zolgensma toegelaten moet worden tot het basispakket.

Maatschappelijke weging

De ACP doet de maatschappelijke weging van voorgenomen pakketadviezen van het Zorginstituut. De commissie doet dit vanuit het principe dat de basisverzekering maximale gezondheidswinst moet opleveren voor de hele Nederlandse bevolking.

De vergaderingen van de ACP zijn openbaar: belanghebbende partijen hebben de gelegenheid hun opvattingen te delen. Nadat de commissieleden hun oordeel over Zolgensma hebben gegeven, adviseert de Raad van Bestuur van het Zorginstituut de minister voor Medische Zorg medio mei 2021 over opname in het basispakket.

Bij een positief advies kan het Zorginstituut ook aangeven of de minister vanwege de hoge prijs afspraken moet maken met de fabrikant over een prijsverlaging. De minister is uiteindelijk degene die besluit of het middel wel of niet wordt vergoed uit het basispakket.

Goede en toegankelijke zorg voor alle Nederlanders

De Nederlandse gezondheidszorg is een van de beste ter wereld. Iedereen betaalt eraan mee, via belastingen en de verplichte basiszorgverzekering. Het Zorginstituut waakt erover dat onze zorg goed en betaalbaar is én blijft. Dit alles om ons geld voor de zorg alleen te besteden aan waardevolle behandelingen waarvan vaststaat dat die echt werken. Deze ingewikkelde, maar noodzakelijke keuzes maken we uiteindelijk voor en namens 17 miljoen Nederlanders. Zodat iedereen ook in de toekomst toegang houdt tot goede en betaalbare zorg.

Meer informatie

Author: Zorginstituut Nederland

Zorginstituut Nederland is een Nederlands zelfstandig bestuursorgaan dat erop toeziet dat Nederlandse burgers verzekerd zijn en blijven volgens de Zorgverzekeringswet (ZVW) en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten die per 1 januari 2015 is vervangen door de Wet Langdurige Zorg. Het Zorginstituut neemt een onafhankelijke positie in tussen het minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), zorgverzekeraars, zorgaanbieders en patiënten(organisaties).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *