Advies: Sluismiddel osimertinib niet in basispakket

Het geneesmiddel osimertinib (Tagrisso®) moet geen deel gaan uitmaken van het basispakket, tenzij door prijsonderhandeling een kosteneffectieve inzet kan worden gerealiseerd. De kosten van het middel kunnen namelijk oplopen tot 324.000 euro per gewonnen levensjaar (QALY). Daarom zou de prijs van het middel ruim 55% moeten dalen. Osimertinib is een zogenaamd ‘sluismiddel’ dat voor de eerstelijnsbehandeling van patiënten met niet-kleincellige longkanker kan worden gebruikt. Dit staat in het advies van het Zorginstituut aan minister Bruins voor Medische Zorg en Sport.

Verdringing van andere zorg

Osimertinib voldoet aan het wettelijk criterium ‘stand van de wetenschap en praktijk’ bij de eerstelijnsbehandeling van een specifieke groep longkankerpatiënten. Het lijkt daarmee waarschijnlijk dat osimertinib een middel is dat leidt tot een verbeterde overleving, maar de omvang hiervan kan niet nauwkeurig worden bepaald op basis van de huidige analyses.

De meerkosten ten opzichte van behandeling met de bestaande middelen becijfert het Zorginstituut drie jaar na introductie, uitgaande van maximaal 458 patiënten, echter op € 37,1 miljoen euro per jaar. De hoge budgetimpact in relatie tot de onzekerheid rondom de kosteneffectiviteit zorgt voor een grote kans dat opname van osimertinib andere goede zorg gaat verdringen.

Sluis voor dure geneesmiddelen

Op 26 juni 2018 is het geneesmiddel osimertinib in de ‘pakketsluis voor dure geneesmiddelen’ geplaatst. De reden hiervoor is dat toepassing van osimertinib, als eerstelijnsbehandeling bij gevorderde of gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker, na opname in het verzekerde pakket gepaard zou gaan met grote financiële risico’s. Door plaatsing in de sluis wordt het middel expliciet uitgesloten van vergoeding en kunnen maatregelen getroffen worden om de verstrekking van het geneesmiddel op betaalbare wijze via het basispakket toegankelijk te maken en te houden. Instroom kan pas volgen na een positieve beoordeling door het Zorginstituut, succesvolle prijsonderhandelingen en afspraken over gepast gebruik.

Meer informatie
Pakketadvies sluisgeneesmiddel osimertinib (Tagrisso®) bij de eerstelijnsbehandeling van patiënten met gevorderde of gemetastaseerde niet-kleincellige lonkanker (NSCLC) met activerende EGFR-mutaties

Author: Zorginstituut Nederland

Zorginstituut Nederland is een Nederlands zelfstandig bestuursorgaan dat erop toeziet dat Nederlandse burgers verzekerd zijn en blijven volgens de Zorgverzekeringswet (ZVW) en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten die per 1 januari 2015 is vervangen door de Wet Langdurige Zorg. Het Zorginstituut neemt een onafhankelijke positie in tussen het minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), zorgverzekeraars, zorgaanbieders en patiënten(organisaties).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *