Adenuric voor behandeling jicht volledig vergoed, mits

Menarini Farma heeft bekend gemaakt dat Adenuric® (febuxostat) volledig wordt vergoed voor jicht patiënten, mits zij niet (meer) behandeld kunnen worden met allopurinol of niet reageren op deze behandeling. [1-3]

Adenuric
Met de vergoeding van Adenuric is deze effectieve behandeling voor jicht breder toegankelijk voor patiënten. Adenuric is beschikbaar als 80 mg en 120 mg tabletten voor de behandeling van chronische hyperurikemie bij aandoeningen waarbij uraatafzetting al is opgetreden (inclusief een ziektegeschiedenis met, of aanwezigheid van, jichtknobbels en/of jicht). [4-6]

Richtlijn Jicht
Indien allopurinol niet gebruikt kan worden, adviseert de Nederlandse ‘Richtlijn Jicht’ febuxostat of benzbromaron.[7] Het ZorgInstituut Nederland heeft bij de beoordeling van de vergoedingsaanvraag voor Adenuric geconcludeerd dat bij patiënten die niet (meer) behandeld kunnen worden met, of niet reageren op behandeling met allopurinol, febuxostat een therapeutische meerwaarde heeft ten opzichte van benzbromaron. [2]

Adenuric wordt uitsluitend vergoed voor patiënten met aantoonbare uraatafzettingen
• die niet reageren op behandeling met allopurinol. [1-3]
Febuxostat kan werkzaam zijn bij patiënten die met allopurinol onvoldoende effect behalen. In de EXCEL studie haalde 64% van de patiënten die met 300 mg allopurinol de serumurinezuur streefwaarde (< 0,36 mmol/l) niet hadden gehaald, deze wel met 80 of 120 mg febuxostat.[8]

• die niet (meer) behandeld kunnen worden met allopurinol. [1-3]
Bijvoorbeeld voor patiënten met een lichte of matig ernstige nierfunctiestoornis waarbij de allopurinol dosis niet voldoende kan worden opgehoogd om effectief te zijn, wordt behandeling met febuxostat nu vergoed. Een dosisaanpassing is niet nodig.[6,9]

natriumuraatkristallen

Natriumuraatkristallen

Dr. Tim L. Jansen, reumatoloog VieCuri MC te Venlo, en IQ HealthCare RadboudUMC te Nijmegen: “Jicht is een zeer pijnlijke recidiverende artritis, veroorzaakt door afzetting van natriumuraatkristallen (zie bovenstaande afbeelding) in gewrichten en omliggende weefsels. Reumatologen kunnen dit bij de patiënt bewijzen door gewrichtspunctie en microscopie van het punctaat. De afgelopen jaren is het aantal patiënten met jicht toegenomen. Dat ligt deels aan de vergrijzing, polyfarmacie en deels aan hedendaagse leefgewoontes. Er zou meer aandacht voor moeten komen, zodat patiënten en artsen alert zijn op de signalen en er iets aan kunnen doen. Met optimale inzet van de huidige behandelopties is 85% van de jichtpatiënten goed in te stellen d.w.z qua serumuraatwaarde (eigen ervaring).”

Dr. C.G. van Schagen namens de Vereniging voor Jichtpatiënten (NVvJ): “Het is van groot belang voor jicht patiënten dat de streefwaarde van het serumurinezuur zo snel mogelijk bereikt wordt om het optreden van zeer pijnlijke nieuwe jichtaanvallen, onomkeerbare schade aan gewrichten en verslechtering van de nierfunctie te voorkomen.”

Over Jicht
Jicht is een zeer pijnlijke ontsteking als gevolg van uitgekristalliseerd natriumuraat in een gewricht. De aandoening is al eeuwenlang bekend. In Nederland lijdt tot ongeveer 1 tot 4% van de bevolking aan jicht. En ieder jaar komen er duizenden jicht patiënten bij. Als het lichaam te veel aan urinezuur produceert en/of er te weinig van afvoert via de nieren, kan het als uraatkristallen neerslaan in de gewrichten. Jicht komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen en ontstaat meestal na het 40ste levensjaar. Bij vrouwen zien we jicht vaak ontstaan na de overgang.

Referenties
1. Voor de tekst en lijst geneesmiddelen die zijn geplaatst op Bijlage 2 verwijzen wij u naar http://wetten.overheid.nl (vind en open “Regeling zorgverzekering’ en scroll dan links onder de hoofdstukken naar bijlage 2).
2. GVS-rapport 14/24 febuxostat (Adenuric®). Zorginstituut Nederland 2014. Datum: 27 oktober 2014. Status: definitief. www.zorginstituutnederland.nl/zoeken/?query=febuxostat.
3. Staatscourant jaargang 2015, nummer 1519 (22 januari 2015). Zie: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2015-1519.html.
4. EPAR febuxostat (Adenuric®) EMA London 2011.
5. Febuxostat is een krachtige, niet-purine, selectieve remmer van het enzym xanthine-oxidase waardoor het zorgt voor verlaging van de urinezuurspiegel.
6.Samenvatting van de productkenmerken Adenuric®.
7. Richtlijn Jicht 2013. http://www.nvr.nl/. Keuzecriteria zijn de aanwezigheid van contra-indicaties en vergoeding door de zorgverzekeraar (bij het uitkomen van de Richtlijn was febuxostat nog niet opgenomen in het GVS).
8. Becker MA et al. J. Rheumatol.2009;36:1273-1282. De EXCEL studie was een open-label extensie van de APEX- en FACT-Phase 3 studies.
9. Creatinineklaring ≥ 30 ml/min.

Author: Menarini Farma Nederland

Menarini Farma Nederland is sinds 1996 actief op de Nederlandse markt. Het grootste farmaceutische bedrijf van Italië bestaat echter al sinds 1886; een familiebedrijf met het hoofdkantoor in Florence. De belangrijkste indicatiegebieden voor de Nederlandse markt zijn reumatologie, neurologie, mannelijke seksuele aandoeningen en hart- en vaatziekten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *