Ad Melkert kandidaat-voorzitter NVZ

De leden van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen stemmen op woensdag 29 augustus over de voordracht van het NVZ-bestuur om Ad Melkert te benoemen als nieuwe voorzitter. De huidige voorzitter, Yvonne van Rooy, draagt op 1 december, als haar tweede termijn afloopt, haar voorzitterschap over.

Stijgende zorgvraag en druk op zorgkosten

Vicevoorzitter David Jongen: “De zorg en de Nederlandse ziekenhuizen staan voor nieuwe uitdagingen. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om samen met onze zorgpartners de hoge kwaliteit van zorg, waar Nederland om bekend staat, voor iedereen te behouden. De vraag is hoe we dat kunnen. Dit met het oog op de stijging van de zorgvraag en de opgelegde beperking van groei in het zorgakkoord. Medisch gezien doen we steeds meer omdat we dat kunnen, en omdat we ouder worden. De uitdaging is: hoe houden we de zorg betaalbaar, zonder concessies te doen aan de kwaliteit, zodat iedereen er gebruik van kan blijven maken.”

Juiste profiel

De NVZ is verheugd deze kandidaat-voorzitter voor te dragen. Hij heeft het juiste profiel, en de kennis, competenties en ervaring die de NVZ nodig heeft. Met zijn politieke en bestuurlijke ervaring binnen diverse (nationale en internationale) organisaties en zijn ervaring in complexe situaties kan hij onze leden begeleiden om, in optimale samenwerking, de kwaliteit van zorg in Nederland te behouden en te verbeteren.

Focus op samenwerking

Het versterken van samenwerking is volgens de NVZ de sleutel tot succes. Door onderlinge samenwerking tussen ziekenhuizen (in de regio) en door samenwerking met andere zorgpartners, stakeholders, patiënten en hun naasten, neemt iedereen zijn verantwoordelijkheid en bieden we, op efficiënte wijze, zorg op die plek waar die het beste geleverd kan worden. De NVZ zal de komende jaren fors inzetten op deze samenwerkingsagenda.

Author: Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) is sinds 1991 de branchevereniging voor algemene ziekenhuizen en categorale instellingen in Nederland. De NVZ behartigt de belangen van hun leden op zorginhoudelijk, economisch en sociaal vlak.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *