Actieplan Ziekte van Lyme aangeboden

By | 19/04/2016

Op zondag 17 april 2016 heeft ZonMw aan VWS het actieplan Lymeziekte aangeboden. Patiëntenorganisaties, onderzoekers, beleidsmakers, bedrijven en zorgprofessionals hebben met elkaar een actieplan opgesteld met onderzoeksonderwerpen en andere activiteiten.

Actieplan
Het actieplan levert nieuwe kennis op over Lymeziekte in onderzoek, praktijk en beleid. Het gaat hierbij om basale kennis (onder andere over de Borrelia-infectie en de ziekte), diagnostiek, behandeling en preventie. Het plan moet gezondheidsschade helpen voorkomen en de kwaliteit van leven van Lymepatiënten verbeteren. ZonMw heeft betrokkenen geïnterviewd en bijeenkomsten georganiseerd om tot de onderwerpen van het actieplan te komen. Zodra de Tweede Kamer het heeft ontvangen van VWS, is het actieplan openbaar.

Onderzoekagenda
De onderzoeksonderwerpen in het actieplan vormen de onderzoeksagenda. De deelnemers van het actieplan hebben uit de onderzoeksagenda een selectie gemaakt van onderzoeksonderwerpen voor de subsidieronde:

  • onderzoek naar de eigenschappen van de Borrelia-bacterie en het ‘gedrag’ ervan in de mens; de overlevingsmechanismen van de bacterie; de wijze waarop hij zich in het lichaam ophoudt (“vermomt”)
  • onderzoek naar nieuwe testen
  • nieuwe, veelbelovende (combinaties van) behandelingen
  • onderzoek naar de rol van co-infecties in het ontstaan van Lymeziekte
  • onderzoek voor het valideren van diverse testen die in Nederland en buitenland momenteel worden toegepast in de Lymediagnostiek

Subsidieronde onderzoek
ZonMw zoekt in voorjaar 2016 onderzoekers die willen deelnemen aan de subsidieronde. Zij mogen samenwerken met andere partijen (ook niet-onderzoeksinstituten). Samenwerking met patiënten is verplicht. De patiëntenorganisaties kijken mee om te zien of de onderzoeksvoorstellen ook voor hen passende antwoorden gaan geven. Eind 2016 honoreert ZonMw de subsidieaanvragen en starten de projecten.

Lyme is onderdeel van het programma Non-alimentaire zoönosen. Dit programma maakt samen met de programma’s Infectieziektebestrijding, Antibioticaresistentie, Q-koorts en Priority Medicines Antimicrobiële resistentie deel uit van het domein Gezondheidsbescherming bij ZonMw.

Meer informatie
– ZonMw: Lymeziekte
– ZonMw flyer: Actieplan Lymeziekte
– Domein preventiekader: Gezondheidsbescherming

Author: ZonMw

De Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (ZonMw) is een financieringsorganisatie van innovatie en onderzoek in de gezondheidszorg ter verbetering van de kennis. Ze beheert circa 90 subsidieprogramma's op de gebieden Wetenschap en Innovatie; Preventie; Zorg en welzijn en; Kwaliteit en doelmatigheid. Haar voornaamste opdrachtgevers zijn het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. De organisatie is een zelfstandig bestuursorgaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *