ACP vergadert over twee dure kankermedicijnen

De geneesmiddelen abemaciclib (Verzenios®) en axicabtagene ciloleucel (Yescarta®) staan op de agenda van de vergadering van de Adviescommissie Pakket (ACP) op vrijdag 1 februari 2019. De minister voor Medische Zorg heeft deze geneesmiddelen in de ‘sluis voor dure geneesmiddelen’ geplaatst.

Sluis voor dure geneesmiddelen

De minister voor Medische Zorg heeft in 2018 onder andere de geneesmiddelen abemaciclib (Verzenios®) voor de behandeling van borstkanker en axicabtagene ciloleucel (Yescarta®) voor de behandeling van non-Hodgkin lymfomen, in de zogenaamde pakketsluis geplaatst. Dit heeft de minister gedaan vanwege de hoge kosten van de behandelingen. Opname in de pakketsluis betekent dat instroom in het basispakket pas kan plaatsvinden na een positief advies van het Zorginstituut en een daarop volgende succesvol verlopende prijsonderhandeling. De ACP zal in de vergadering een advies formuleren over de waardering van de commissie voor wat betreft de kosten van de middelen ten opzichte van hun effectiviteit.

Abemaciclib voor de behandeling van een bepaalde vorm van borstkanker

Abemaciclib is het 3e geneesmiddel voor dit type borstkanker dat door de minister voor Medische zorg in de pakketsluis is geplaatst. De andere 2 geneesmiddelen die eerder in de ACP zijn besproken zijn palbociclib en ribociclib. Op basis van de ACP-adviezen over deze middelen heeft het Zorginstituut destijds de minister geadviseerd om deze middelen niet in het pakket op te nemen, tenzij door prijsonderhandeling de kosteneffectiviteit kon verbeteren en de impact op het zorgbudget kon worden gereduceerd. De middelen zijn na prijsonderhandeling ingestroomd in het basispakket. Het werkingsmechanisme van abemaciclib is vergelijkbaar met dat van palbociclib en ribociclib, maar het middel is duurder dan de 2 middelen.

Axicabtagene ciloleucel (axi-cel) voor de behandeling van non-Hodgkin lymfomen

Axi-cel is een gepersonaliseerde immuuntherapie die gericht is op het stimuleren van het eigen immuunsysteem van patiënten met hematologische tumoren om kankercellen te herkennen en te elimineren. Het is een gentherapie voor in principe eenmalige behandeling.

Op basis van de voorzichtige interpretatie (er loopt nog een studie) van de effecten kan geconcludeerd dat axi-cel bij de indicatie voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk. Echter, het Zorginstituut vindt de inschatting van de fabrikant over de kosteneffectiviteit te rooskleurig. Het is daarnaast de vraag of een eenmalige prijsverlaging de beste manier is van vergoeden van een behandeling met gentherapie zoals axi-cel, die in principe eenmalig is, maar waarbij de lange termijn gegevens over de effectiviteit/veiligheid nog niet beschikbaar zijn. Door vergoeding afhankelijk te maken van de baat die een patiënt bij de behandeling heeft (pay for performance) kan de betaalbaarheid van deze dure en ingrijpende behandelingen wellicht beter gewaarborgd worden en een kosteneffectieve inzet worden bereikt.

Adviescommissie Pakket (ACP)

De Adviescommissie Pakket (ACP) brengt adviezen uit aan de Raad van Bestuur van het Zorginstituut. Die adviezen hebben betrekking op voorgenomen rapporten en signalementen waarin het Zorginstituut de minister van VWS adviseert over voorgenomen beleid rondom het basispakket of over ontwikkelingen die aanleiding kunnen geven tot wijzigingen van dat pakket. De vergaderingen van de ACP zijn openbaar.

Publicaties

Agenda en vergaderstukken Adviescommissie Pakket (ACP) 1 februari 2019

Author: Zorginstituut Nederland

Zorginstituut Nederland is een Nederlands zelfstandig bestuursorgaan dat erop toeziet dat Nederlandse burgers verzekerd zijn en blijven volgens de Zorgverzekeringswet (ZVW) en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten die per 1 januari 2015 is vervangen door de Wet Langdurige Zorg. Het Zorginstituut neemt een onafhankelijke positie in tussen het minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), zorgverzekeraars, zorgaanbieders en patiënten(organisaties).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *