ACM-leidraad gezamenlijke inkoop geneesmiddelen definitief

Inkopers van ziekenhuizen en zorgverzekeraars kunnen hun slagkracht vergroten door geneesmiddelen voor medisch-specialistische zorg vaker gezamenlijk in te kopen. ACM verwacht dat er dan lagere prijzen voor geneesmiddelen en betere voorwaarden kunnen worden bedongen.

De concurrentieregels bieden daar ruimte voor. Dat staat in de definitieve Leidraad gezamenlijke inkoop geneesmiddelen voor de medisch-specialistische zorg die ACM op 23 juni 2016 heeft vastgesteld.

Eind april 2016 heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) een concept-leidraad uitgebracht om ziekenhuizen en zorgverzekeraars te informeren over de ruimte die de concurrentieregels bieden voor gezamenlijke inkoop van geneesmiddelen voor de medisch-specialistische zorg. De concept-leidraad stond open voor reacties. Ook organiseerde de ACM enkele rondetafelgesprekken met zorgaanbieders en zorgverzekeraars om te toetsen of de leidraad inkopers voldoende handvatten biedt om in de praktijk toe te passen. De NVZ en een aantal van haar leden waren aanwezig bij het rondetafelgesprek met zorgaanbieders. In de definitieve versie van de leidraad heeft ACM de leidraad op een klein aantal punten verduidelijkt. De definitieve leidraad is weinig anders dan de concept-leidraad.

Vuistregels
De leidraad beschrijft de mogelijkheden en de grenzen van de concurrentieregels als ziekenhuizen of zorgverzekeraars gezamenlijk geneesmiddelen inkopen. In de leidraad staan drie vuistregels. Als inkopers aan die vuistregels voldoen, verwacht ACM geen problemen voor de concurrentie en is de gezamenlijke inkoop toegestaan.

– Vuistregel 1: De kosten van de gezamenlijk ingekochte geneesmiddelen zijn niet meer dan een beperkt deel van de totale kosten van het ziekenhuis of zorgverzekeraar.
– Vuistregel 2: een inkoopcombinatie moet toegankelijk zijn voor andere inkopers.
– Vuistregel 3: Het moet eenvoudig zijn om weer uit een inkoopcombinatie te stappen.

Ook buiten deze vuistregels is samenwerking tussen inkopers mogelijk. Om te beoordelen of de samenwerking past binnen de algemene concurrentieregels, kan een eigen uitgebreide analyse van de inkoopsamenwerking nodig zijn. Bestuursvoorzitter Chris Fonteijn van ACM gaf op een bijeenkomst op het ministerie van VWS op 21 juni 2016 aan dat ACM openstaat voor vragen die daarbij opkomen.

Author: Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) is sinds 1991 de branchevereniging voor algemene ziekenhuizen en categorale instellingen in Nederland. De NVZ behartigt de belangen van hun leden op zorginhoudelijk, economisch en sociaal vlak.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *