Acht verbeterpunten voor medisch-specialistische bedrijven

Medisch-specialistische bedrijven (msb’s) en ziekenhuizen hebben elkaar nodig om goede zorg te kunnen leveren. Een goede bestuurlijke en financiële samenwerking is daarbij essentieel en draagt bij aan de kwaliteit van zorg voor patiënten.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) constateert dat msb’s zich op acht punten kunnen en moeten verbeteren. Met een betere samenwerking tussen msb’s en ziekenhuizen kan passende zorg pas echt slagen.

Aan de slag met verbeteringen

De NZa roept msb’s, en de ziekenhuizen waaraan zij verbonden zijn, op om aan de slag te gaan met de acht verbeterpunten. Hierdoor verbetert de bestuurbaarheid van ziekenhuizen en de financiële gelijkgerichtheid tussen msb’s en ziekenhuizen.

Als msb’s bijvoorbeeld niet voldoende open zijn over hun financiën kunnen ziekenhuizen de zorg niet passend organiseren. Tegelijkertijd constateren we dat de samenwerking met ziekenhuizen de fiscale zelfstandigheid van msb’s mogelijk in gevaar brengt.

Fiscale motieven mogen echter geen belemmering zijn om de samenwerking naar het juiste niveau te krijgen. We bevelen om die reden de minister van VWS aan om hier verder onderzoek naar te doen.   

Betere samenwerking kan niet wachten

Dat msb’s moeten verbeteren, volgt onder andere uit het regeerakkoord van het inmiddels demissionaire kabinet Rutte IV. Ook het Integraal Zorgakkoord benadrukt dat een betere samenwerking tussen msb’s en ziekenhuizen niet kan wachten.

We hebben de verbetermogelijkheden in kaart gebracht in opdracht van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). In een vervolgmonitor onderzoeken we of en hoe msb’s zich hebben verbeterd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *