Aantal zelfstandige apotheken in formuleverband groeit weer

Per januari van dit jaar zijn in Nederland 1989 openbare apotheken gevestigd. Het aantal BENU-apotheken nam in 2017 verder af. Dit waren de naweeën van de overname van Mediq door Brocacef, waarbij 89 apotheken moesten worden afgestoten. Het aantal apotheken in formule¬verband is vorig jaar toegenomen. Dat meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

37 nieuwe apotheken

Gedurende het afgelopen jaar openden 37 nieuwe apotheken hun deuren, waaronder twee poliklinische apotheken en twee dienstapotheken. Tegenover het aantal van 37 nieuwgevestigde apotheken staan 42 apotheken die hun deuren voorgoed sloten. Eén daarvan was een poliklinische apotheek en één een dienstapotheek. Per saldo staakten in 2017 dus vijf apotheken hun werkzaamheden.

De SFK constateerde een jaar geleden dat in 2016 het aantal formule-apotheken sterk was afgenomen ten gevolge van de overname van Mediq door Brocacef. Hun aantal is in 2017 weer groter geworden, vooral door een stevige groei van de Pluriplus-formule.

Big four

In Nederland zijn vier grote apotheekformules met ieder meer dan tweehonderd aangesloten apotheken. Een apotheekformule bestaat uit een groep apotheken die volgens een bepaald concept is ingericht en worden gefaciliteerd vanuit de centrale organisatie. Ze zijn (veelal) gelieerd aan een groothandel. BENU Apotheken, verbonden aan groothandel Brocacef, is de grootse apotheekformule met aan het begin van dit jaar 300 eigendomsapotheken en 167 zelfstandige formule-apotheken. In 2016 nam Brocacef Mediq over, waardoor Brocacef ook in bezit kwam van de Mediq-apotheken. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) stelde als eis dat Brocacef afstand zou doen van 89 apotheken. De afronding van de herstructurering in 2017 leidde, net als in 2016, tot een daling van het aantal BENU-apotheken.

Met 460 aangesloten apotheken komt Service Apotheek – gelieerd aan groothandel Mosadex – op de tweede plaats. Alle Service Apotheken zijn zelfstandig en niet in eigendom van de groothandel. De Pluriplus-formule neemt met meer dan 330 aangesloten zelfstandige apotheken de derde positie in. Dit zijn er ruim honderd meer dan vorig jaar. Hoewel Pluriplus is verbonden aan groothandel Pluripharm vormen de aangesloten apotheken een inhoudelijk samenwerkingsplatform en zijn niet verplicht om bij die groothandel in te kopen. In tegenstelling tot BENU Apotheek en Service Apotheek zijn de Pluriplus-apotheken niet als zodanig in het straatbeeld herkenbaar. De vierde grote apotheekformule is van groothandel Alliance Healthcare die ongeveer 205 apotheken aan zich bindt, waarvan 60 in eigendom – herkenbaar als Boots Apotheken – en de overige onder de formule Alphega.

Overige formules en ketens

Naast de big four zijn er nog andere formules/ketens waarbij de aangesloten apotheken in gedeeltelijk of volledig eigendom zijn. De grootste daarvan waren begin 2018 de Stichting VNA die (mede-)eigenaar is van 143 apotheken; Medsen heeft er 43, de Verenigde Apotheken Limburg (VAL) 38, Thio Pharma 24 en de Acdapha-groep 20 apotheken.

Aantal openbare apotheken naar eigendom keten, formule of zelfstandig 2013-2017

Author: Stichting Farmaceutische Kengetallen

De Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) verzamelt en analyseert gegevens over het geneesmiddelengebruik in Nederland. De SFK beschikt over de meest omvangrijke, meest gedetailleerde gegevensverzameling op dit gebied in Nederland. De gegevensverzameling komt tot stand met behulp van meer dan 95% van de openbare apotheken in Nederland en omvat de gebruikscijfers van 15,3 miljoen personen.

One thought on “Aantal zelfstandige apotheken in formuleverband groeit weer

 1. J.Hoogland

  Geachten,

  Bij de eerste receptuur uitgeschreven door de H.A. wordt door de apothekers van een eerste uitleg van E 6.00 berekend!
  Niemand weet dat en hoe deze berekening tot stand komt er is geen uitleg voor dezes.
  Het aantal apotheken in Nederland is 1989, dat betekent een eerste uitleg van een velletje papier totaal opbrengt E 11.934!Naar mijn mening is dit een commerciële therapie.
  Gaarne Uw weerwoord.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *