Aantal ANZ-verstrekkingen vorig jaar 14% lager

Openbare apotheken verstrekten in coronajaar 2020 ruim 1,1 miljoen keer een receptplichtig pakketgeneesmiddel in de avond, nacht of op zondag. Het aantal verstrekkingen onder deze zogeheten ANZ-dienstverlening was daarmee 14% lager dan in 2019, toen er nog 1,3 miljoen ANZ-verstrekkingen waren. Aldus de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) in het Pharmaceutisch Weekblad.

ANZ-dienstverlening

Het grootste deel van de ANZ-dienstverlening, of farmaceutische spoedzorg, wordt verzorgd door de ongeveer veertig dienstapotheken in Nederland. Zij zijn alleen geopend buiten de normale openingstijden en leverden in 2020 gezamenlijk 575.000 ANZ-verstrekkingen, 52% van de in totaal 1,1 miljoen verstrekkingen. Hybride dienstapotheken als onderdeel van een poliklinische apotheek, verstrekten 480.000 keer een geneesmiddel buiten reguliere openingstijden (43%). De overige 62.000 ANZ-verstrekkingen (6%) werden gedaan door reguliere wijkapotheken.

Financiering

Voor de farmaceutische ANZ-zorg door dienstapotheken en poliklinische apotheken geldt sinds 2014 een non-concurrentieel financieringsmodel. Hierbij stelt de grootste zorgverzekeraar in de regio, samen met één andere zorgverzekeraar en de lokale (hybride) dienstapotheek op basis van diens begroting en exploitatierekening een ANZ-terhandstellingstarief vast, dat vervolgens door alle zorgverzekeraars wordt gehanteerd.

Omdat de ANZ-terhandstelling kostendekkend moet zijn, is het tarief hiervoor aanzienlijk hoger dan bij terhandstellingen die overdag worden gedaan. De exploitatiekosten, met name personeelskosten, van de (hybride) dienstapotheek zijn hoger en bovendien moeten deze kosten worden terugverdiend met een lager aantal verstrekkingen.

De exploitatiekosten en het aantal spoedverstrekkingen kunnen per (hybride) dienstapotheek sterk verschillen. Vanwege de kostendekkende tariefstructuur lopen de tarieven – vaak regionaal – uiteen. In (zeer) sterk stedelijk gebied komen de ANZ-tarieven gemiddeld op ongeveer € 26 tot € 34 uit. In weinig en niet-stedelijk gebied is dit gemiddeld € 37 tot € 57.

De totale tariefinkomsten uit ANZ-terhandstellingen kwamen in 2020 uit op € 35,8 miljoen, voor ruim 1,1 miljoen verstrekkingen. Daarmee bedroeg het gemiddelde tarief € 32 per ANZ-verstrekking. In 2019 was dat nog € 38,9 miljoen voor 1,3 miljoen verstrekkingen, gemiddeld € 30 per verstrekking.

In 2020 in totaal 1,1 miljoen ANZ-verstrekkingen

In 2020 in totaal 1,1 miljoen ANZ-verstrekkingen
Aantal ANZ-verstrekkingen per jaar (rood x mln) en gemiddeld tarief per verstrekking (blauw, in €), 2014 t/m 2020.
Author: Stichting Farmaceutische Kengetallen

De Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) verzamelt en analyseert gegevens over het geneesmiddelengebruik in Nederland. De SFK beschikt over de meest omvangrijke, meest gedetailleerde gegevensverzameling op dit gebied in Nederland. De gegevensverzameling komt tot stand met behulp van meer dan 95% van de openbare apotheken in Nederland en omvat de gebruikscijfers van 15,3 miljoen personen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *