Aanpassingstermijn na wijziging afleverstatus

De Inspectie voor de Gezondheidszorg zal bij een wijziging van de afleverstatus van (zelfzorg)geneesmiddelen fabrikanten, groothandels, apotheken en drogisten maximaal zes maanden de tijd geven om de praktijk in overeenstemming te brengen met de gewijzigde status.

Na deze zes maanden zal de Inspectie handhavend optreden. De zes maanden zijn nodig omdat fabrikanten de verpakkingen van de door hen bereide geneesmiddelen niet onmiddellijk kunnen aanpassen en er bij groot- en kleinhandel nog ‘oude’ voorraden kunnen liggen.

De aanpassingstermijn is een algemeen uitgangspunt waarvan in bijzondere gevallen kan worden afgeweken, zoals wanneer uit het oogpunt van de volksgezondheid de wijziging van de afleverstatus direct van kracht moet worden.

De Geneesmiddelenwet, die per 1 juli 2007 in werking is getreden, voorziet in een nieuwe onderverdeling van geneesmiddelen. Zelfzorggeneesmiddelen vallen ofwel in de categorie Uitsluitend Apotheek (UA), Uitsluitend Apotheek of Drogist (UAD) of Algemene Verkoop (AV). Het  College ter Beoordeling van Geneesmiddelen stelt de indeling van geneesmiddelen vast. Op de website van het CBG kan in de geneesmiddeleninformatiebank de afleverstatus van een geneesmiddel worden nagegaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *