“Aanname minister Schippers over apotheekbereidingen onjuist”

By | 10/03/2015

“Volstrekt onbegrijpelijk. Het aantal apotheekbereidingen is niet gestegen maar juist gedaald. En apotheekbereidingen zijn noodzakelijk voor kwetsbare groepen, zoals kinderen, waarvoor veel geneesmiddelen niet zijn geregistreerd”, aldus directeur Léon Tinke van de apothekersorganisatie KNMP.

Tinke reageert op de uitspraak van minister Schippers (VWS) dat er ‘een sluiproute’ op gang zou zijn gekomen om via apotheekbereidingen ‘een bulk aan medicijnen’ te bereiden die niet onder de basisverzekering vallen. De minister stelde dit in antwoord op Kamervragen van de PVV over zorgverzekeraars die onverwachts apotheekbereidingen uit de vergoeding haalden.

Tinke: “De minister gaat voorbij aan de patiënt. En trekt de professionaliteit van apothekers en artsen in twijfel. Heel teleurstellend.”

Uit cijfers van de Stichting Farmaceutische Kengetallen blijkt dat het aantal apotheekbereidingen is gedaald van 9,1 miljoen in 2013 naar 8,7 miljoen in 2014, op een totaal van 230 miljoen recepten. De bewering van Schippers dat het aantal bereidingen stijgt, is dus onjuist. Wel is een groot aantal bereidingen kort geleden opgenomen in de medicijndatabase die artsen en apothekers gebruiken. Dat is nodig om veilig medicijngebruik te waarborgen. Apothekers controleren met deze database of verschillende medicijnen tegelijkertijd gebruikt kunnen worden, en of ze geen ernstige bijwerkingen veroorzaken.

“Om voor alle bereidingen een machtiging bij de verzekeraar aan te vragen, zoals de minister stelt, is geen doen”, aldus Tinke. “Moet je dat ook doen bij een terminale patiënt die geen zetpil meer kan verdragen en daarom druppels nodig heeft? Dat is inhumaan en onwerkbaar.”

Tinke ontkent voorts met klem dat voor veel van de apotheekbereidingen de wetenschappelijke basis ontbreekt, zoals de minister stelt. “Voor veel medicijnen die nu ineens niet meer worden vergoed, is wel degelijk onderbouwing in de literatuur. Daarbij is de toepassing gebaseerd op de richtlijnen van huisartsen, kinderartsen, dermatologen en van apothekers zelf. Het is merkwaardig dat inkopers van verzekeraars deze richtlijnen van de medisch professionals overrulen.”

Author: KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *