Aangepast advies voor regels geneesmiddelen in het verkeer

By | 24/05/2019
geneesmiddelen in het verkeer

De Gezondheidsraad brengt een aangepast advies uit voor de regels van geneesmiddelen in het verkeer.

De Gezondheidsraad brengt een aangepast advies uit voor de regels van geneesmiddelen in het verkeer. Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) beoordeelt dit advies op korte termijn en past dan mogelijk de regeling aan. De Gezondheidsraad verwijst voor specifieke geneesmiddelen naar de rijgeschiktheidsadviezen van de KNMP.

Advies categorie II

Mensen die geneesmiddelen uit categorie II gebruiken, mogen enkele dagen na het eerste geneesmiddelengebruik weer rijden. De Gezondheidsraad adviseert om die regel voor beroepschauffeurs aan te passen: zij moeten voortaan een verklaring van een arts kunnen overleggen waaruit blijkt dat zij geen rijgevaarlijke bijwerkingen ondervinden van het geneesmiddel.

Advies categorie III

Mensen die geneesmiddelen uit categorie III gebruiken, mogen niet autorijden. De Gezondheidsraad adviseert voor deze categorie een uitzondering te maken voor mensen die antidepressiva gebruiken. Zij zouden na drie maanden middels een verklaring van een arts onder bepaalde voorwaarden weer mogen autorijden.

Meer informatie
www.rijveiligmetmedicijnen.nl
– Gezondheidsraad: Herziening eisen rijgeschiktheid bij gebruik geneesmiddelen
– Overheid.nl: Regeling eisen geschiktheid 2000

Author: KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *