Aangepast advies diabetische ketoacidose bij gebruik SGLT2-remmers

Bij het gebruik van SGLT2-remmers is er een klein risico dat de ernstige bijwerking diabetische ketoacidose kan optreden. Om dit risico zo klein mogelijk te houden geldt voor de werkzame stoffen canagliflozine, dapaglifozine en empaglifozine een aangepast advies. Het gaat om de geneesmiddelen Invokana, Vokanamet, Forxiga, Xigduo, Jardiance en Synjardy. Deze medicijnen worden gebruikt voor de behandeling van diabetes type 2. Het advies volgt op de uitkomst van een Europese herbeoordeling.

Symptomen diabetische ketoacidose
Diabetische ketoacidose (DKA) is een ernstige aandoening. Door een tekort aan insuline kan de bloedsuiker heel hoog oplopen; het lichaam zet vet om in energie waardoor het bloed verzuurt. Dit komt voornamelijk voor bij mensen met diabetes type 1. Soms doet DKA zich ook voor bij patiënten die SGLT2-remmers bij diabetes type 2 gebruiken, met slechts een lichte verhoging van de bloedsuikerspiegel. Door deze afwijkende symptomen duurt het soms langer voordat de diagnose DKA is gesteld bij deze patiënten.

Advies aan artsen
– Wees alert bij niet specifieke symptomen zoals misselijkheid, braken, anorexie, buikpijn, overmatige dorst, ademhalingsproblemen, verwardheid, ongewone vermoeidheid of slaperigheid; mogelijk is er sprake van DKA.

– Informeer patiënten over de mogelijke symptomen.

– Stop met de behandeling met SGLT2-remmers als ketoacidose wordt vermoed. Er zijn maatregelen nodig om dit te corrigeren en de glucosewaarden te monitoren.

– Onderbreek de behandeling met SGLT2-remmers bij een chirurgische ingreep of ernstige acute medische aandoening. Begin pas weer als de toestand van de patiënt gestabiliseerd is.

– Begin niet opnieuw met het gebruik van SGLT2-remmers bij patiënten die eerder DKA hebben ervaren na behandeling met deze middelen.

Advies aan patiënten
– Raadpleeg onmiddellijk een arts bij klachten die wijzen op een te hoog zuurgehalte in het bloed, zoals misselijkheid, braken en extreme dorst.

– Wordt u opgenomen in het ziekenhuis voor een operatie of een acute aandoening? Overleg dan met uw arts of u kunt doorgaan of moet stoppen met SGLT2-remmers.

– Stop niet zelf met uw voorgeschreven medicijnen. Heeft u vragen of bent u ongerust? Bespreek dit met uw behandelend arts.

Bovenstaande aanbevelingen gelden ook voor de geneesmiddelen Edistride en Ebymect. Deze middelen zijn op dit moment niet in Nederland in de handel.

De firma’s AstraZeneca B.V., Boehringer Ingelheim B.V. en Janssen-Cilag B.V. hebben hierover een brief, een zogenaamde Direct Healthcare Professional Communication (DHPC) verstuurd. De brief met deze belangrijke risico-informatie is in overleg met het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) gestuurd naar internisten, diabetologen, endocrinologen, anesthesiologen, intensivisten, SEH-artsen, geriaters, huisartsen (inclusief artsen in opleiding), diabetes verpleegkundigen en (ziekenhuis)apothekers.

Het signaleren en analyseren van bijwerkingen gedurende de gehele levenscyclus van een geneesmiddel wordt farmacovigilantie of geneesmiddelenbewaking genoemd. Dit is een kerntaak van het CBG. In geval van urgente en/of belangrijke veiligheidsissues worden medische beroepsbeoefenaren door middel van een Direct Healthcare Professional Communication (DHPC) op de hoogte gebracht.

Meer informatie
DHPC SGLT2-remmers

Author: College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) beoordeelt en bewaakt de werkzaamheid, risico's en kwaliteit van geneesmiddelen voor mens en dier. Ook beoordeelt het CBG de veiligheid van nieuwe voedingsmiddelen voor de mens.

One thought on “Aangepast advies diabetische ketoacidose bij gebruik SGLT2-remmers

  1. Heleen van der Honing

    Geachte lezer van dit bericht,
    Bij metformine gebruik is er toch ook kans op DKA. Wordt dit medicijn nu niet genoemd omdat dit al langer bekend is ? Kan diagnose gemakkelijk worden gesteld ? Hoe wordt diagnose DKA gesteld ? Via bloedonderzoek ?

    vriendelijke groet mevrouw Heleen. van der Honing

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *