Aangekondigde actie LHV leidt tot protesten

ZN is tegen het besluit van de ledenraad van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) om vanaf 1 januari patiënten voor een herhaalrecept terug te verwijzen naar de specialist die het medicijn heeft voorgeschreven. Volgens Tony Lamping, directeur Zorg van ZN, is dit een actie die vooral kwetsbare patiënten treft : “Huisartsen protesteren op deze manier tegen maatregelen van minister Klink over de rug van patiënten. “ Ook de Consumentenbond en de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) zijn het om deze reden niet eens met de aangekondigde actie van de LHV. Zij vinden het onaanvaardbaar dat patiënten de dupe worden van acties van de huisartsen.

De ledenraad van de LHV heeft de maatregel genomen uit onvrede over de bezuiniging van 60 miljoen per 1 januari en de dreiging dat daarbovenop nog eens 127 miljoen zou kunnen volgen, zo is te lezen op de website van de LHV. Hoewel de huisartsen de 60 miljoen in 2011 weer terugkrijgen als zij geneesmiddelen doelmatig voorschrijven en daarmee een besparing op de geneesmiddelenkosten realiseren van in totaal 127 miljoen euro, vinden zij de aangekondigde bezuinigingen onacceptabel. Meer acties zijn te verwachten, zo meldt de website, zoals zorgbudgettering en een publiekscampagne om patiënten duidelijk te maken wat de consequenties van het kabinetsbeleid zijn.

Dat laatste vindt  Lamping meer op z’n plaats : “Voorlichting richting het publiek kan natuurlijk altijd en is niet patiëntonvriendelijk”. Verder is Lamping van mening dat ook specialisten, en dus niet alleen de huisartsen, gedwongen zouden moeten worden om medicijnen doelmatig voor te schrijven. Hij heeft op zich dus wel begrip voor huisartsen. Lamping: “Het is  soms ook  lastig te verkopen naar je patiënten als zij van hun specialist dure geneesmiddel hebben gekregen om dan als huisarts  een ander, maar gelijkwaardig, generiek medicijn voor te schrijven. Wij hebben er bij minister Klink al eerder op aangedrongen ook specialisten hierop dringend aan te spreken”.

3 thoughts on “Aangekondigde actie LHV leidt tot protesten

 1. medicijnman

  1: De specialist opent een DBC en ontvangt een jaar lang geld om de patiënt te behandelen.
  2:Vervolgens schrijven ze te dure specialitees uit omdat?? hun politheek daar het meeste winst mee maakt? ze een leuke golftas krijgen? vanwege de aantrekkelijke artsenbezoekster? ze er te lui voor zijn? en negeren ze bewust hun eigen CBO richtlijn?
  3:vervolgens verzoeken ze de huisarts hun recepten te herhalen??
  4: De huisarts wordt vervolgens gestraft wordt voor de te dure medicatie??!!

  Het is een vreemde wereld. De actie vd LHV is het enige juiste antwoord daarop. En dat die actie soms wat lastig is voor de patiënten, dat is nu net niet ons probleem. Dan moet de specialist maar wat beter bereikbaar zijn. Even je eigen recept herhalen, dat is toch niet zo moeilijk…..

 2. A Jansen

  LHV actie is een kortzichtige actie. De medisch specialisten en de betrokken ziekenhuizen met hun poli-apotheken zullen er totaal geen bezwaar tegen hebben om per kwartaal de patiënten terug te zien komen. Het voorschrijven van recepten is immers een functioneel om schreven prestatie. Dachten de huisartsen dat de medisch specialisten de herhaalrecepten gingen uitschrijven?

  Met de aankomende Geïntegreerde Bekostiging gaat de loop van de patiënt dankzij de LHV nu al richting Ziekenhuizen en poli-apotheken. De winnaars van de komende aanbestedingen voor de 4 niet-complexe chronische aandoeningen zijn de Ziekenhuizen.

  Er zijn andere methoden om blijk te geven van de onvrede over het beleid van VWS, NZa en de politieke partijen. Deze actie komt als een boomerang terug bij de huisartsen en zij, met de Eerste Lijn, worden de grote verliezers. Ook dan blijft de patiënt de dupe van het wanbeleid van VWS, NZa en politieke partijen; tijd van de klant is gratis en die wordt met de gedwongen winkelnering maximaal uitgebuit.

  Dat laatste is conform richtlijnen van de NZa zelf: uitbuiting is minder erg dan uitsluiting.
  Wat uitbuiting betreft weten VWS, NZa en de politieke partijen van wanten.

 3. Medicijnman

  Huisartsen worden 30.000 euro per praktijk beboet als ze de onnodige specialitee’s van de specialisten herhalen. Dat is toch wel een probleem waar de LHV terecht adequaat op reageert. Dat Jansen bang is dat de recepten uit de openbare apotheek verdwijnen, dat snap ik. Dat is bij ons in het dorp ook zo. Wat is het plan van onze apotheek? Zij verzamelt de aanvragen die de huisarts niet wil doen, en maakt voor die medicijnen een faxrecept voor de specialist, die hij alleen nog even hoeft te ondertekenen. Wel zo prettig een apotheker die meedenkt met de huisarts, patiënt en zijn eigen toko. Samen sterk!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *