99% van Nederlandse openbare apotheken neemt deel aan SFK

Na de oprichting van de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) in 1990 nam het aantal deelnemende apotheken snel toe. Binnen vijftien jaar bedroeg de deelnamegraad meer dan 90%, en vorig jaar werd met de aansluiting van een keten van apotheken de 99%-grens gepasseerd. Poliklinische apotheken en dienst-apotheken nemen in vergelijkbare mate deel.

SFK deelname

Deelname aan de SFK is vrijwillig en apotheken ontvangen geen vergoeding. Het aanleveren van gegevens verloopt via automatische procedures.

De niet-deelnemers zijn vooral apotheken die minder dan een jaar geopend zijn en apotheken die slechts één of enkele geneesmiddelen, met de bijbehorende farmaceutische zorg, op landelijk niveau direct aan patiënten leveren.

Ondersteuning

De SFK ondersteunt de deelnemers door kosteloos basisrapportages aan te bieden die het algemeen belang dienen. Daartoe behoren onder meer de ondersteunende berekeningen ten behoeve van de jaarlijkse uitvraag van de kwaliteitsindicatoren, die in 2019 door 95% van de deelnemers is geraadpleegd. Maar ook de overzichten bij terugroepacties van geneesmiddelen, die op last van fabrikant of inspectie bij patiënten moeten worden teruggehaald. Bij de recall van ranitidine in 2019 maakte hiervan ongeveer twee derde van de apotheken gebruik.

Abonnement

Apothekers kunnen zich tegen een beperkte vergoeding abonneren op producten waarmee de SFK ze (vak)inhoudelijk ondersteunt. Ongeveer 85% van de deelnemers doet dat ook. Rapportages die apothekers helpen bij de voorbereidingen van Farmacotherapeutisch Overleg (FTO) zijn daarvan een voorbeeld. Speciaal bij die FTO-voorbereidingen waarderen apothekers de mogelijkheid om data met elkaar te delen ongeacht het gebruikte apotheekinformatiesysteem.

SFK Select-cursus

Deelnemers met een abonnement op SFK Select kunnen zelf overzichten maken vanuit allerlei aandachtspunten. Bijna een derde van alle deelnemers volgde de afgelopen jaren de geaccrediteerde SFK Select-cursus.

Apothekers die hulp nodig hebben bij het maken van overzichten weten gemakkelijk de weg te vinden naar de SFK Helpdesk. Zij voelen zich daarbij goed geholpen.

Derden

De SFK levert op verzoek ook data aan derden. Daarbij ziet een Raad van Toezicht, bestaande uit praktiserende openbaar apothekers, erop toe dat dataleveringen uitsluitend plaatsvinden binnen de doelstellingen van de SFK. De SFK verstrekt nooit zonder toestemming gegevens die herleidbaar zijn tot één of enkele apotheken.

Data worden onder meer opgevraagd door overheid en partijen die apothekers beleidsmatig ondersteunen, zoals KNMP, apotheekketens en groepen samenwerkende apothekers.

Ook levert de SFK data aan fabrikanten die onderzoek doen naar het gebruik van hun geneesmiddelen en aan onderzoekers van wetenschappelijke centra.

Dankzij de vergoedingen die de SFK voor de dataleveringen ontvangt, kunnen de bijdragen van apotheken voor SFK-producten beperkt blijven. Tot slot kloppen media zelden tevergeefs aan bij de SFK voor data over het gebruik van geneesmiddelen.   

Aandeel van openbare apotheken dat deelneemt aan SFK per 1 januari van het jaar
Author: Stichting Farmaceutische Kengetallen

De Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) verzamelt en analyseert gegevens over het geneesmiddelengebruik in Nederland. De SFK beschikt over de meest omvangrijke, meest gedetailleerde gegevensverzameling op dit gebied in Nederland. De gegevensverzameling komt tot stand met behulp van meer dan 95% van de openbare apotheken in Nederland en omvat de gebruikscijfers van 15,3 miljoen personen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *