Entresto zorgt voor medische doorbraak in hartfalenbehandeling

By | 20/07/2016

Het nieuwe medicijn Entresto™ (sacubitril/valsartan) van Novartis Pharma is beschikbaar in Nederland voor de behandeling van volwassen patiënten met symptomatisch chronisch hartfalen met verminderde ejectiefractie.

Uit de grootste wetenschappelijke studie ooit uitgevoerd bij deze patiënten (de PARADIGM-HF studie) is een baanbrekend effect en resultaat gebleken: Entresto heeft een significante meerwaarde laten zien op onder andere het reduceren van cardiovasculaire sterfte en het reduceren van de ziekenhuisopnames voor hartfalen ten opzichte van de behandeling met een ACE-remmer (enalapril).

Uit een aanvullende analyse is gebleken dat de behandeling met Entresto een potentiële levensverlenging geeft van anderhalf jaar. De farmaceutische nieuwe klasse ARNi (angiotensinereceptor-neprilysine-remmers) waartoe Entresto behoort, is inmiddels opgenomen in de nieuwe richtlijn hartfalen van de European Society of Cardiology (ESC). Entresto is per 1 juni 2016 opgenomen in het Geneesmiddelen Vergoeding Systeem (GVS) en het medicijn wordt onder een aantal voorwaarden volledig vergoed.

Entresto

Entresto is één molecuul dat in het lichaam uiteenvalt in twee verschillende stoffen: sacubitril en valsartan. Valsartan blokkeert de angiotensine II type 1 receptor (ARB) en remt de nadelige effecten van het renine-angiotensine-aldosteron-systeem, terwijl sacubitril gelijktijdige remming van het enzym neprilysine (NEP) verzorgt. Door de neprilysineremming worden de cardioprotectieve effecten van het natriuretisch peptide-systeem versterkt. De doeldosering van Entresto is tweemaal daags een tablet van 97/103 mg (één tablet ‘s ochtends en één tablet ‘s avonds).

Hartfalen

Hartfalen is een chronische, onvoorspelbare, progressieve en ongeneeslijke aandoening. Bij hartfalen is de pompfunctie van het hart verminderd, waardoor het hart niet meer kan voorzien in de behoefte van het lichaam. Patiënten lopen een hoog risico op overlijden, herhaalde ziekenhuisopnames en ervaren symptomen zoals kortademigheid, vermoeidheid en vochtretentie die grote invloed hebben op de kwaliteit van leven. Hoewel miljoenen mensen wereldwijd leven met hartfalen, herkennen veel mensen de symptomen niet, wat betekent dat patiënten niet altijd de juiste diagnose krijgen of de tekenen onjuist toeschrijven aan ouder worden. Volgens het RIVM zal het aantal Nederlanders met hartfalen stijgen van 130.000 nu tot circa 195.000 in 2025(9).

PARADIGM-HF studie

In deze studie werden wereldwijd (waaronder in Nederland) ruim 8.000 patiënten met hartfalen geïncludeerd. Entresto is vergeleken met de ACE-remmer enalapril, bij hartfalen patiënten met een verminderde ejectiefractie (HFrEF). De PARADIGM-HF studie is na een interim analyse vroegtijdig gestopt, omdat Entresto toen al een significante en klinisch relevante meerwaarde liet zien ten opzichte van enalapril. Uit de PARADIGM-HF bleek dat patiënten met Entresto langer leven en minder vaak in het ziekenhuis liggen in vergelijking met enalapril (20% relatieve risicoreductie op cardiovasculaire sterfte en 21% relatieve risicoreductie op eerste hartfalen hospitalisatie versus enalapril). Ook op de secundaire en exploratieve eindpunten heeft Entresto een significante meerwaarde laten zien t.o.v. enalapril.
Entresto heeft een vergelijkbaar veiligheids- en verdraagbaarheidsprofiel als dat van ACE-remmer enalapril, met de volgende nuances: nierfunctiestoornissen, hyperkaliëmie en hoest komen minder voor bij Entresto dan bij enalapril en hypotensie komt meer voor bij Entresto dan bij enalapril. Voor verdere informatie omtrent bijwerkingen wordt verwezen naar rubriek 4.4-4.8 van bijgevoegde SmPC tekst.

Vergoeding

Entresto (sacubitril/valsartan) wordt voorgeschreven door de cardioloog en is volledig vergoed voor patiënten van 18 jaar of ouder met chronisch hartfalen NYHA klasse II-IV, een ejectiefractie van ≤ 35%, die stabiel gedoseerd zijn op een ACE-remmer (of een ARB) en een bètablokker.

Novartis
Author: Novartis

Novartis biedt innovatieve oplossingen voor de gezondheidszorg die tegemoet komen aan de veranderende behoeften van patiënten en de samenleving. Het hoofdkantoor is gevestigd in Basel, Zwitserland, Novartis biedt een gediversifieerde portefeuille om te voldoen aan deze behoeften: innovatieve geneesmiddelen, oogzorg en kostenbesparende generieke geneesmiddelen.

One thought on “Entresto zorgt voor medische doorbraak in hartfalenbehandeling

  1. J. Nobelen

    Ik heb Entresto ter vervanging van Ramipril, nu vier weken. Bijwerkingen: spierpijn bovenbenen, vermoeidheid, minder energie, opgeblazen buik, winderigheid en het verbetert niet. Ik ga maandag terug naar Ramipril.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *